Animal-Genome cDNA 20110601C-007159


Search to RefSeqBP_Rel49

BLASTX 2.2.24 [Aug-08-2010]


Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= 20110601C-007159
     (1347 letters)

Database: RefSeq49_BP.fasta 
      33,088 sequences; 17,681,374 total letters

Searching..................................................done                                 Score  E
Sequences producing significant alignments:           (bits) Value

Alignment  gi|NP_001070482.1| granulins [Bos taurus].              599  e-171
Alignment  gi|XP_002689022.1| PREDICTED: multiple EGF-like-domains 10 [Bos...  65  1e-10
Alignment  gi|NP_001039916.2| multiple EGF-like-domains 10 [Bos taurus].     65  2e-10
Alignment  gi|XP_001788534.1| PREDICTED: multiple EGF-like-domains 10 [Bos...  65  2e-10
Alignment  gi|XP_002694223.1| PREDICTED: multiple epidermal growth factor-...  60  6e-09
Alignment  gi|XP_873582.3| PREDICTED: multiple epidermal growth factor-lik...  60  6e-09
Alignment  gi|XP_002685354.1| PREDICTED: low-density lipoprotein receptor-...  54  4e-07
Alignment  gi|XP_001788490.1| PREDICTED: low-density lipoprotein receptor-...  54  4e-07
Alignment  gi|NP_777131.1| SCO-spondin precursor [Bos taurus].          53  7e-07
Alignment  gi|XP_002707809.1| PREDICTED: hypothetical protein [Bos taurus].   52  2e-06

>ref|NP_001070482.1| granulins [Bos taurus].
     Length = 587

 Score = 599 bits (1545), Expect = e-171
 Identities = 254/364 (69%), Positives = 292/364 (80%), Gaps = 1/364 (0%)
 Frame = +1

Query: 259 MWTLVSWVALVTGLVAGTQCPDGQLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVP 438
      MWTLVSWVALVTGLV GTQCPDGQLCPVACCLDP GA+YSCCNPV D+ P LSQ LG P
Sbjct: 1  MWTLVSWVALVTGLVVGTQCPDGQLCPVACCLDPNGATYSCCNPVQDQRPSVLSQRLGRP 60

Query: 439 CKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKP 618
      C+  C PG+SCILT + TS+CCPFPEAVSC DG HCCP+GFHC+ADG SC +R DTKP
Sbjct: 61  CQADGHCAPGYSCILTVSGTSSCCPFPEAVSCGDGRHCCPRGFHCNADGRSCFQRSDTKP 120

Query: 619 SDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLT 798
       D + CP+ QF CPNSSTCCTM DGSWGCCPMPQASCC DK+HCCPHGTSCDLA RCL+
Sbjct: 121 LDAVQCPDKQFQCPNSSTCCTMPDGSWGCCPMPQASCCEDKIHCCPHGTSCDLARGRCLS 180

Query: 799 VTNTHPMA-KIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIH 975
       T THP+A K+P+ +T + + CPD +SQC + STCCKL +GKYGCCP+PNA CCSDH+H
Sbjct: 181 ATGTHPLAKKMPAHKTKSSVILCPDGQSQCPDGSTCCKLPTGKYGCCPMPNAICCSDHLH 240

Query: 976 CCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWG 1155
      CCP  VCD + KC SKEN A D TKLPAH+VQ+VKCD +VSCPDDYTCCRLQSG WG
Sbjct: 241 CCPQNTVCDLTQSKCLSKEN-ATDLLTKLPAHTVQDVKCDMEVSCPDDYTCCRLQSGAWG 299

Query: 1156 CCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEENPXSLXPAELLASGKDVP 1335
      CCPFVQAVCC DHVHCCP+G++C+ +KG C+ T+ VPW ++ P L  +L A  DVP
Sbjct: 300 CCPFVQAVCCEDHVHCCPSGFRCDTEKGVCEQGTRQVPWMKKAPAHLSLLDLGAVEGDVP 359

Query: 1336 CDNV 1347
      CDNV
Sbjct: 360 CDNV 363 Score = 256 bits (655), Expect = 2e-68
 Identities = 135/368 (36%), Positives = 179/368 (48%), Gaps = 24/368 (6%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLCPVAC--CLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKT-KAQCPPGHSCILT 486
      CP G C +A  CL  G   +P+ K P  ++  + C  ++QCP G +C  
Sbjct: 165 CPHGTSCDLARGRCLSATGT-----HPLAKKMPAHKTKSSVILCPDGQSQCPDGSTCCKL 219

Query: 487 TNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPS---------DDILCP 639
         CCP P A+ C D LHCCPQ  C   CL + +       D+ C 
Sbjct: 220 PTGKYGCCPMPNAICCSDHLHCCPQNTVCDLTQSKCLSKENATDLLTKLPAHTVQDVKC- 278

Query: 640 NSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHP- 816
      + + CP+ TCC + G+WGCCP QA CC D VHCCP G CD   C  T  P 
Sbjct: 279 DMEVSCPDDYTCCRLQSGAWGCCPFVQAVCCEDHVHCCPSGFRCDTEKGVCEQGTRQVPW 338

Query: 817 MAKIPSQET------IKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHC 978
      M K P+ +   ++ V C + S C +++TCC+L SG++ CCP P A CCSDH HC
Sbjct: 339 MKKAPAHLSLLDLGAVEGDVPCDNVTS-CPSSTTCCRLKSGEWACCPAPEAVCCSDHQHC 397

Query: 979 CPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSV-----QEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQS 1143
      CP G+ C V ++  + + +  K+PAH    +++ CD  SCP  TCC  
Sbjct: 398 CPKGYTC--VARRHCKRGKQVVTGLDKVPAHRASPSHPRDMGCDQHTSCPVGQTCCPSLR 455

Query: 1144 GKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEENPXSLXPAELLASG 1323
      G W CC  AVCC D HCCP GY CN+K +C+    KE +P + PA LASG
Sbjct: 456 GAWACCKLPHAVCCEDRQHCCPAGYTCNVKARSCE--------KEVDP--VHPAVRLASG 505

Query: 1324 KDVPCDNV 1347
       V  NV
Sbjct: 506 PPVGMGNV 513 Score = 220 bits (561), Expect = 2e-57
 Identities = 123/383 (32%), Positives = 166/383 (43%), Gaps = 54/383 (14%)
 Frame = +1

Query: 310 TQCPDGQLC------PVACCLDPGGASYS----CC--NPVPD-KWPKALSQHLG------ 432
      +QCPDG C     CC P   S  CC N V D  K LS+     
Sbjct: 208 SQCPDGSTCCKLPTGKYGCCPMPNAICCSDHLHCCPQNTVCDLTQSKCLSKENATDLLTK 267

Query: 433 --------VPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGW 588
          V C + CP ++C  +  CCPF +AV C D +HCCP GF C + 
Sbjct: 268 LPAHTVQDVKCDMEVSCPDDYTCCRLQSGAWGCCPFVQAVCCEDHVHCCPSGFRCDTEKG 327

Query: 589 SCLRRPDTKP-----------------SDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMP 717
       C +   P          D+ C N  CP+S+TCC + G W CCP P
Sbjct: 328 VCEQGTRQVPWMKKAPAHLSLLDLGAVEGDVPCDNVT-SCPSSTTCCRLKSGEWACCPAP 386

Query: 718 QASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCL----TVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQC 885
      +A CC D HCCP G +C +A  C   VT  +  + +  + C D + C
Sbjct: 387 EAVCCSDHQHCCPKGYTC-VARRHCKRGKQVVTGLDKVPAHRASPSHPRDMGC-DQHTSC 444

Query: 886 HNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKL- 1062
        TCC  G + CC LP+A CC D HCCP G+ C+ VK +  KE + +  +L 
Sbjct: 445 PVGQTCCPSLRGAWACCKLPHAVCCEDRQHCCPAGYTCN-VKARSCEKEVDPVHPAVRLA 503

Query: 1063 --PAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKK 1236
       P  + V+C + C D+ TCC  G W CCP+ + CC D HCCP+G++C + 
Sbjct: 504 SGPPVGMGNVECGARHFCHDNQTCCPDSQGGWACCPYRKGTCCGDKHHCCPSGFRCAARG 563

Query: 1237 GTC--DLETQW-VPWKEENPXSL 1296
       C   +W PW++ P L
Sbjct: 564 TKCLRREALRWDAPWRDPTPRQL 586


>ref|XP_002689022.1| PREDICTED: multiple EGF-like-domains 10 [Bos taurus].
     Length = 1136

 Score = 65.5 bits (158), Expect = 1e-10
 Identities = 82/354 (23%), Positives = 118/354 (33%), Gaps = 43/354 (12%)
 Frame = +1

Query: 313 QCPDGQ-LCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTT 489
      +C G+ + P C +PG  +C +      H G C ++ QC G C  
Sbjct: 112 KCVHGRCIAPNTCQCEPGWGGTNCSSACD-------GDHWGPHCSSRCQCKNGALC---- 160

Query: 490 NETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPD--TKPSDDILCPNSQFHCPN 663
      N + C       C GF   GW C R + T +D  C + + C N
Sbjct: 161 NPITGACH-------------CAAGFR----GWRCEERCEQGTYGND---C-HQRCQCQN 199

Query: 664 SSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTN------THPMAK 825
       +TC  + G  C P  + C D   HG C+  RC      T  + 
Sbjct: 200 GATC-DHVTGECRCPPGYTGAFCEDLCPPGKHGPQCE---QRCPCQNGGVCHHVTGECSC 255

Query: 826 IPSQETIKTAVQCPDA--------ESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDH---- 969
       P     CP+     E QCHN T C ++G+ C P   C D   
Sbjct: 256 PPGWLGTVCGQPCPEGRFGKNCSQECQCHNGGT-CDAATGQCHCSPGYTGERCQDECPVG 314

Query: 970 ---IHC-----CPHGFVCDPVKKKCFSKENEAID-FFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDY 1122
        +HC   C +G C V  C +  + D  +L  + ++CD + C D 
Sbjct: 315 TYGVHCAETCQCINGGKCYHVSGSCLCEAGFSGDRCEARLCPEGLYGIRCDKRCPCHVDN 374

Query: 1123 T-CCRLQSGKWGCCPFVQAVCCND------------HVHCCPTGYQCNIKKGTC 1245
      T C  SG+ C P  + CN+       + C G C+  G C
Sbjct: 375 TLSCHPMSGECACKPGWSGLYCNETCSPGFYGEACQQICSCQNGADCDSVTGKC 428 Score = 57.0 bits (136), Expect = 4e-08
 Identities = 81/362 (22%), Positives = 108/362 (29%), Gaps = 38/362 (10%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLCPVA---CCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILT 486
      C +G +C   C  PG   C P P+     G C + QC G +C  
Sbjct: 240 CQNGGVCHHVTGECSCPPGWLGTVCGQPCPEG-------RFGKNCSQECQCHNGGTCDAA 292

Query: 487 TNETSNCCPFPEAVSCRD-------GLHC-----CPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPS--D 624
      T + +C P   C+D    G+HC   C G C   SCL     +
Sbjct: 293 TGQC-HCSPGYTGERCQDECPVGTYGVHCAETCQCINGGKCYHVSGSCLCEAGFSGDRCE 351

Query: 625 DILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCG---------------------DK 741
       LCP  +    C  +D + C PM   C            +
Sbjct: 352 ARLCPEGLYGIRCDKRCPCHVDNTLSCHPMSGECACKPGWSGLYCNETCSPGFYGEACQQ 411

Query: 742 VHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSG 921
      + C +G CD  +C+      P + I ++ CP         G
Sbjct: 412 ICSCQNGADCDSVTGKCICA---------PGFKGIDCSIPCP----------------LG 446

Query: 922 KYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTK 1101
       YG  + ++ CS   C + VC PV  C        H V   D 
Sbjct: 447 TYG---INCSSLCS-----CKNDAVCSPVDGSCTCNAGW----------HGV-----DCS 483

Query: 1102 VSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEE 1281
      +SCP     SG WG  F  + C   C G CN  GTC   W  K E
Sbjct: 484 ISCP---------SGTWG---FGCNLTCQ-----CLNGGACNTLDGTCTCAPGWRGEKCE 526

Query: 1282 NP 1287
       P
Sbjct: 527 FP 528


>ref|NP_001039916.2| multiple EGF-like-domains 10 [Bos taurus].
     Length = 1136

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 2e-10
 Identities = 82/354 (23%), Positives = 118/354 (33%), Gaps = 43/354 (12%)
 Frame = +1

Query: 313 QCPDGQ-LCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTT 489
      +C G+ + P C +PG  +C +      H G C ++ QC G C  
Sbjct: 112 KCVHGRCIAPNTCQCEPGWGGTNCSSACD-------GDHWGPHCSSRCQCKNGALC---- 160

Query: 490 NETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPD--TKPSDDILCPNSQFHCPN 663
      N + C       C GF   GW C R + T +D  C + + C N
Sbjct: 161 NPITGACH-------------CAAGFR----GWRCEERCEQGTYGND---C-HQRCQCQN 199

Query: 664 SSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTN------THPMAK 825
       +TC  + G  C P  + C D   HG C+  RC      T  + 
Sbjct: 200 GATC-DHVTGECRCPPGYTGAFCEDLCPPGKHGPQCE---QRCPCQNGGVCHHVTGECSC 255

Query: 826 IPSQETIKTAVQCPDA--------ESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDH---- 969
       P     CP+     E QCHN T C ++G+ C P   C D   
Sbjct: 256 PPGWLGTVCGQPCPEGRFGKNCSQECQCHNGGT-CDAATGQCHCSPGYPGERCQDECPVG 314

Query: 970 ---IHC-----CPHGFVCDPVKKKCFSKENEAID-FFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDY 1122
        +HC   C +G C V  C +  + D  +L  + ++CD + C D 
Sbjct: 315 TYGVHCAETCQCINGGKCYHVSGSCLCEAGFSGDRCEARLCPEGLYGIRCDKRCPCHVDN 374

Query: 1123 T-CCRLQSGKWGCCPFVQAVCCND------------HVHCCPTGYQCNIKKGTC 1245
      T C  SG+ C P  + CN+       + C G C+  G C
Sbjct: 375 TLSCHPMSGECACKPGWSGLYCNETCSPGFYGEACQQICSCQNGADCDSVTGKC 428 Score = 57.0 bits (136), Expect = 4e-08
 Identities = 81/362 (22%), Positives = 108/362 (29%), Gaps = 38/362 (10%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLCPVA---CCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILT 486
      C +G +C   C  PG   C P P+     G C + QC G +C  
Sbjct: 240 CQNGGVCHHVTGECSCPPGWLGTVCGQPCPEG-------RFGKNCSQECQCHNGGTCDAA 292

Query: 487 TNETSNCCPFPEAVSCRD-------GLHC-----CPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPS--D 624
      T + +C P   C+D    G+HC   C G C   SCL     +
Sbjct: 293 TGQC-HCSPGYPGERCQDECPVGTYGVHCAETCQCINGGKCYHVSGSCLCEAGFSGDRCE 351

Query: 625 DILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCG---------------------DK 741
       LCP  +    C  +D + C PM   C            +
Sbjct: 352 ARLCPEGLYGIRCDKRCPCHVDNTLSCHPMSGECACKPGWSGLYCNETCSPGFYGEACQQ 411

Query: 742 VHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSG 921
      + C +G CD  +C+      P + I ++ CP         G
Sbjct: 412 ICSCQNGADCDSVTGKCICA---------PGFKGIDCSIPCP----------------LG 446

Query: 922 KYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTK 1101
       YG  + ++ CS   C + VC PV  C        H V   D 
Sbjct: 447 TYG---INCSSLCS-----CKNDAVCSPVDGSCTCNAGW----------HGV-----DCS 483

Query: 1102 VSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEE 1281
      +SCP     SG WG  F  + C   C G CN  GTC   W  K E
Sbjct: 484 ISCP---------SGTWG---FGCNLTCQ-----CLNGGACNTLDGTCTCAPGWRGEKCE 526

Query: 1282 NP 1287
       P
Sbjct: 527 FP 528


>ref|XP_001788534.1| PREDICTED: multiple EGF-like-domains 10 [Bos taurus].
     Length = 1136

 Score = 64.7 bits (156), Expect = 2e-10
 Identities = 82/354 (23%), Positives = 118/354 (33%), Gaps = 43/354 (12%)
 Frame = +1

Query: 313 QCPDGQ-LCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTT 489
      +C G+ + P C +PG  +C +      H G C ++ QC G C  
Sbjct: 112 KCVHGRCIAPNTCQCEPGWGGTNCSSACD-------GDHWGPHCSSRCQCKNGALC---- 160

Query: 490 NETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPD--TKPSDDILCPNSQFHCPN 663
      N + C       C GF   GW C R + T +D  C + + C N
Sbjct: 161 NPITGACH-------------CAAGFR----GWRCEERCEQGTYGND---C-HQRCQCQN 199

Query: 664 SSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTN------THPMAK 825
       +TC  + G  C P  + C D   HG C+  RC      T  + 
Sbjct: 200 GATC-DHVTGECRCPPGYTGAFCEDLCPPGKHGPQCE---QRCPCQNGGVCHHVTGECSC 255

Query: 826 IPSQETIKTAVQCPDA--------ESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDH---- 969
       P     CP+     E QCHN T C ++G+ C P   C D   
Sbjct: 256 PPGWLGTVCGQPCPEGRFGKNCSQECQCHNGGT-CDAATGQCHCSPGYPGERCQDECPVG 314

Query: 970 ---IHC-----CPHGFVCDPVKKKCFSKENEAID-FFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDY 1122
        +HC   C +G C V  C +  + D  +L  + ++CD + C D 
Sbjct: 315 TYGVHCAETCQCINGGKCYHVSGSCLCEAGFSGDRCEARLCPEGLYGIRCDKRCPCHVDN 374

Query: 1123 T-CCRLQSGKWGCCPFVQAVCCND------------HVHCCPTGYQCNIKKGTC 1245
      T C  SG+ C P  + CN+       + C G C+  G C
Sbjct: 375 TLSCHPMSGECACKPGWSGLYCNETCSPGFYGEACQQICSCQNGADCDSVTGKC 428 Score = 57.0 bits (136), Expect = 4e-08
 Identities = 81/362 (22%), Positives = 108/362 (29%), Gaps = 38/362 (10%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLCPVA---CCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILT 486
      C +G +C   C  PG   C P P+     G C + QC G +C  
Sbjct: 240 CQNGGVCHHVTGECSCPPGWLGTVCGQPCPEG-------RFGKNCSQECQCHNGGTCDAA 292

Query: 487 TNETSNCCPFPEAVSCRD-------GLHC-----CPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPS--D 624
      T + +C P   C+D    G+HC   C G C   SCL     +
Sbjct: 293 TGQC-HCSPGYPGERCQDECPVGTYGVHCAETCQCINGGKCYHVSGSCLCEAGFSGDRCE 351

Query: 625 DILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCG---------------------DK 741
       LCP  +    C  +D + C PM   C            +
Sbjct: 352 ARLCPEGLYGIRCDKRCPCHVDNTLSCHPMSGECACKPGWSGLYCNETCSPGFYGEACQQ 411

Query: 742 VHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSG 921
      + C +G CD  +C+      P + I ++ CP         G
Sbjct: 412 ICSCQNGADCDSVTGKCICA---------PGFKGIDCSIPCP----------------LG 446

Query: 922 KYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTK 1101
       YG  + ++ CS   C + VC PV  C        H V   D 
Sbjct: 447 TYG---INCSSLCS-----CKNDAVCSPVDGSCTCNAGW----------HGV-----DCS 483

Query: 1102 VSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEE 1281
      +SCP     SG WG  F  + C   C G CN  GTC   W  K E
Sbjct: 484 ISCP---------SGTWG---FGCNLTCQ-----CLNGGACNTLDGTCTCAPGWRGEKCE 526

Query: 1282 NP 1287
       P
Sbjct: 527 FP 528


>ref|XP_002694223.1| PREDICTED: multiple epidermal growth factor-like domains 6-like [Bos
      taurus].
     Length = 1517

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 6e-09
 Identities = 72/319 (22%), Positives = 93/319 (29%), Gaps = 3/319 (0%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLCP---VACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILT 486
      C +G LC  V C  G   C + P W    G C + QCPPG +C  
Sbjct: 1086 CLNGGLCDPHTVHCLCPAGWTGDKCQSSCPPSW-------FGEACAQRCQCPPGAACHHV 1138

Query: 487 TNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNS 666
      T E +C P   SC   CP G   G C          HCP 
Sbjct: 1139 TGEC-HCPPGFTGPSCEQA---CPPGTFGERCGQQC-------------------HCPGE 1175

Query: 667 STCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETI 846
      + C  G+ C P  + C +   G C+L  CL      S + +
Sbjct: 1176 NQACHPASGTCACAPGYHGAGCQQRCPPGRFGPGCELL-CGCLNG---------GSCDAV 1225

Query: 847 KTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFS 1026
       A +CP     T C L+   CP     ++ C G CDPV  C 
Sbjct: 1226 TGACRCPAGFL-----GTDCSLA------CPHGRFGPGCAYVCGCGQGAACDPVTGSC-- 1272

Query: 1027 KENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCC 1206
                   SCP  T  + G  CP +   +H  C
Sbjct: 1273 --------------------------SCPPGRTGVHCEHG----CPQNRFGVNCEHACSC 1302

Query: 1207 PTGYQCNIKKGTCDLETQW 1263
       G C+  G+C   W
Sbjct: 1303 RNGGLCHATNGSCSCGLGW 1321 Score = 53.5 bits (127), Expect = 4e-07
 Identities = 85/375 (22%), Positives = 111/375 (29%), Gaps = 64/375 (17%)
 Frame = +1

Query: 313 QCPDGQLCPVA---CCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCIL 483
      QCP G C   C  PG  SC  P  P  + G C   CP +  
Sbjct: 1128 QCPPGAACHHVTGECHCPPGFTGPSCEQACP---PGTFGERCGQQC----HCPGENQACH 1180

Query: 484 TTNETSNCCPFPEAVSC-------RDGLHC-----CPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSD- 624
       + T C P   C    R G C   C G C A  +C    +D 
Sbjct: 1181 PASGTCACAPGYHGAGCQQRCPPGRFGPGCELLCGCLNGGSCDAVTGACRCPAGFLGTDC 1240

Query: 625 DILCPNSQFHCPNSSTC-------CTMLDGSWGC------------CPMPQASCCGDKVH 747
       + CP+ +F  + C    C + GS C      CP +   +  
Sbjct: 1241 SLACPHGRFGPGCAYVCGCGQGAACDPVTGSCSCPPGRTGVHCEHGCPQNRFGVNCEHAC 1300

Query: 748 CCPHGTSCDLAHSRC---LTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTC----- 903
       C +G C  + C  L T H   P+  +  C  E CHN+ C   
Sbjct: 1301 SCRNGGLCHATNGSCSCGLGWTGPHCELACPAG---RYGAAC-SLECSCHNHGACEPTSG 1356

Query: 904 -CKLSSGKYG------CCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTK- 1059
       C+  G YG   C P +  C   C HG CDPV +C     F + 
Sbjct: 1357 ACRCGPGFYGQACEHSCPPGFHGAGCQQTCQC-QHGAPCDPVSGQCLCPAGLHGQFCERG 1415

Query: 1060 -----LPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCC-------PFVQAVCCNDHVHC 1203
            Q+ C+ V C   C  G+ G     F  C  +HC
Sbjct: 1416 CEPGSFGEGCGQQCDCELGVPCDPVTGHCLCPPGRTGTTCDLGCRRGFFGPGCA---LHC 1472

Query: 1204 -CPTGYQCNIKKGTC 1245
       C G C+  G C
Sbjct: 1473 SCGGGADCDPVSGQC 1487


>ref|XP_873582.3| PREDICTED: multiple epidermal growth factor-like domains 6-like [Bos
      taurus].
     Length = 1517

 Score = 59.7 bits (143), Expect = 6e-09
 Identities = 72/319 (22%), Positives = 93/319 (29%), Gaps = 3/319 (0%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLCP---VACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILT 486
      C +G LC  V C  G   C + P W    G C + QCPPG +C  
Sbjct: 1086 CLNGGLCDPHTVHCLCPAGWTGDKCQSSCPPSW-------FGEACAQRCQCPPGAACHHV 1138

Query: 487 TNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNS 666
      T E +C P   SC   CP G   G C          HCP 
Sbjct: 1139 TGEC-HCPPGFTGPSCEQA---CPPGTFGERCGQQC-------------------HCPGE 1175

Query: 667 STCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETI 846
      + C  G+ C P  + C +   G C+L  CL      S + +
Sbjct: 1176 NQACHPASGTCACAPGYHGAGCQQRCPPGRFGPGCELL-CGCLNG---------GSCDAV 1225

Query: 847 KTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFS 1026
       A +CP     T C L+   CP     ++ C G CDPV  C 
Sbjct: 1226 TGACRCPAGFL-----GTDCSLA------CPHGRFGPGCAYVCGCGQGAACDPVTGSC-- 1272

Query: 1027 KENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCC 1206
                   SCP  T  + G  CP +   +H  C
Sbjct: 1273 --------------------------SCPPGRTGVHCEHG----CPQNRFGVNCEHACSC 1302

Query: 1207 PTGYQCNIKKGTCDLETQW 1263
       G C+  G+C   W
Sbjct: 1303 RNGGLCHATNGSCSCGLGW 1321 Score = 53.5 bits (127), Expect = 4e-07
 Identities = 85/375 (22%), Positives = 111/375 (29%), Gaps = 64/375 (17%)
 Frame = +1

Query: 313 QCPDGQLCPVA---CCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCIL 483
      QCP G C   C  PG  SC  P  P  + G C   CP +  
Sbjct: 1128 QCPPGAACHHVTGECHCPPGFTGPSCEQACP---PGTFGERCGQQC----HCPGENQACH 1180

Query: 484 TTNETSNCCPFPEAVSC-------RDGLHC-----CPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSD- 624
       + T C P   C    R G C   C G C A  +C    +D 
Sbjct: 1181 PASGTCACAPGYHGAGCQQRCPPGRFGPGCELLCGCLNGGSCDAVTGACRCPAGFLGTDC 1240

Query: 625 DILCPNSQFHCPNSSTC-------CTMLDGSWGC------------CPMPQASCCGDKVH 747
       + CP+ +F  + C    C + GS C      CP +   +  
Sbjct: 1241 SLACPHGRFGPGCAYVCGCGQGAACDPVTGSCSCPPGRTGVHCEHGCPQNRFGVNCEHAC 1300

Query: 748 CCPHGTSCDLAHSRC---LTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTC----- 903
       C +G C  + C  L T H   P+  +  C  E CHN+ C   
Sbjct: 1301 SCRNGGLCHATNGSCSCGLGWTGPHCELACPAG---RYGAAC-SLECSCHNHGACEPTSG 1356

Query: 904 -CKLSSGKYG------CCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTK- 1059
       C+  G YG   C P +  C   C HG CDPV +C     F + 
Sbjct: 1357 ACRCGPGFYGQACEHSCPPGFHGAGCQQTCQC-QHGAPCDPVSGQCLCPAGLHGQFCERG 1415

Query: 1060 -----LPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCC-------PFVQAVCCNDHVHC 1203
            Q+ C+ V C   C  G+ G     F  C  +HC
Sbjct: 1416 CEPGSFGEGCGQQCDCELGVPCDPVTGHCLCPPGRTGTTCDLGCRRGFFGPGCA---LHC 1472

Query: 1204 -CPTGYQCNIKKGTC 1245
       C G C+  G C
Sbjct: 1473 SCGGGADCDPVSGQC 1487


>ref|XP_002685354.1| PREDICTED: low-density lipoprotein receptor-related protein 2-like
      [Bos taurus].
     Length = 4680

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 4e-07
 Identities = 83/335 (24%), Positives = 113/335 (33%), Gaps = 59/335 (17%)
 Frame = +1

Query: 388 PVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNE----TSNCCPFPEAVSCRDGLHCC 555
      PV   + S H G   + +C   C+ ++E  TSN  P A C+  HC 
Sbjct: 1057 PVEQCGTLSFSCHNGRCVPLQYRCDGFDDCLDNSDEAQCTTSNATCSPLAFECKREGHCI 1116

Query: 556 PQGFHC--------SADGWSC-LRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWG-- 702
      P + C     +D +C R P + +D  C N+ F P S C T D  G 
Sbjct: 1117 PSMWRCDGEDDCLDGSDEQNCPTRAPTSCRADQFTCDNN-FCIPRSWVCDTDNDCKDGSD 1175

Query: 703 --CCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAK--IPSQETIKTAVQCPD 870
        C  Q +C  + HC H     RC+ +T   K   + I  + C 
Sbjct: 1176 EKSCNYTQ-TCSPTQFHCPDH---------RCIALTFVCDGTKDCADGSDEIGCVINCTA 1225

Query: 871 AESQCHNNSTC------------CKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKK 1014
      ++ C +N C      C  S + C  P  C D  C  G +C P  
Sbjct: 1226 SQFTCVSNGQCISKTYRCDGVFDCDDHSDETDCPTRPPGMCHQDEFQCQEDG-ICIPKTW 1284

Query: 1015 KC--------FSKENEAIDFFTKLPAHSV--------QEVKCDTKVSCPD--DYTCCRLQ 1140
      +C     S E+   T P+H V    +  CD  C D D  C Q
Sbjct: 1285 ECDGHEDCLQGSDEHNGCPPKTCHPSHFVCQNGNCIYRNWLCDGDNDCGDMSDEKDCPTQ 1344

Query: 1141 -----SGKWGC-----CPFVQAVCCNDHVHCCPTG 1215
         S +W C   C + AVC D V CP G
Sbjct: 1345 PFQCPSWQWQCPGHSICVNLSAVC--DGVSDCPGG 1377


>ref|XP_001788490.1| PREDICTED: low-density lipoprotein receptor-related protein 2-like,
      partial [Bos taurus].
     Length = 4579

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 4e-07
 Identities = 83/335 (24%), Positives = 113/335 (33%), Gaps = 59/335 (17%)
 Frame = +1

Query: 388 PVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNE----TSNCCPFPEAVSCRDGLHCC 555
      PV   + S H G   + +C   C+ ++E  TSN  P A C+  HC 
Sbjct: 956 PVEQCGTLSFSCHNGRCVPLQYRCDGFDDCLDNSDEVQCTTSNATCSPLAFECKREGHCI 1015

Query: 556 PQGFHC--------SADGWSC-LRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWG-- 702
      P + C     +D +C R P + +D  C N+ F P S C T D  G 
Sbjct: 1016 PSMWRCDGEDDCLDGSDEQNCPTRAPTSCRADQFTCDNN-FCIPRSWVCDTDNDCKDGSD 1074

Query: 703 --CCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAK--IPSQETIKTAVQCPD 870
        C  Q +C  + HC H     RC+ +T   K   + I  + C 
Sbjct: 1075 EKSCNYTQ-TCSPTQFHCPDH---------RCIALTFVCDGTKDCADGSDEIGCVINCTA 1124

Query: 871 AESQCHNNSTC------------CKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKK 1014
      ++ C +N C      C  S + C  P  C D  C  G +C P  
Sbjct: 1125 SQFTCVSNGQCISKTYRCDGVFDCDDHSDETDCPTRPPGMCHQDEFQCQEDG-ICIPKTW 1183

Query: 1015 KC--------FSKENEAIDFFTKLPAHSV--------QEVKCDTKVSCPD--DYTCCRLQ 1140
      +C     S E+   T P+H V    +  CD  C D D  C Q
Sbjct: 1184 ECDGHEDCLQGSDEHNGCPPKTCHPSHFVCQNGNCIYRNWLCDGDNDCGDMSDEKDCPTQ 1243

Query: 1141 -----SGKWGC-----CPFVQAVCCNDHVHCCPTG 1215
         S +W C   C + AVC D V CP G
Sbjct: 1244 PFQCPSWQWQCPGHSICVNLSAVC--DGVSDCPGG 1276


>ref|NP_777131.1| SCO-spondin precursor [Bos taurus].
     Length = 5146

 Score = 52.8 bits (125), Expect = 7e-07
 Identities = 66/263 (25%), Positives = 86/263 (32%), Gaps = 39/263 (14%)
 Frame = +1

Query: 277 WVALVTGLVAGTQCPDGQLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQ 456
      W    V G CP+G L   CL+P      P +W +    P T Q
Sbjct: 1297 WPCRAVACVEGCFCPEGTLLHGGVCLEPAAC--------PCEWGGSF-----FPPGTVLQ 1343

Query: 457 CPPGHSCILTTNETSNCC---------PFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPD 609
        G++C T E+  C     P P  C +G  C + HC  GW C + D
Sbjct: 1344 KDCGNNC--TCRESQWLCGDDGGRCVEPGP---GCAEGETPCRESGHCVPHGWLCDNQDD 1398

Query: 610 TKPSDD------ILCPNSQFHCPNSSTCCTML---DGSWGC--------CPMPQASCCGD 738
         D    +C  Q C S C ++  DG  C    CP PQ S  
Sbjct: 1399 CGDGSDEEGCATRVCGEGQVSC-CSGRCLPLVLLCDGQDDCGDGMDEQGCPCPQDSLTCA 1457

Query: 739 KVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTC---CK 909
       HC P  CD H C  +     +E+  V C  E C + TC  +
Sbjct: 1458 DGHCLPPARLCD-GHPDCPDGAD---------EESCLGQVDCAPGEVSC-VDGTCLGAIQ 1506

Query: 910 LSSGKYGC----------CPLPN 948
      L G + C     CPLP+
Sbjct: 1507 LCDGVWDCLDGGDEGPGHCPLPS 1529


>ref|XP_002707809.1| PREDICTED: hypothetical protein [Bos taurus].
     Length = 281

 Score = 51.6 bits (122), Expect = 2e-06
 Identities = 72/298 (24%), Positives = 89/298 (29%), Gaps = 14/298 (4%)
 Frame = +1

Query: 334 CPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPP-----------GHSCI 480
      C  CC P   SCC P   P     C+T + P      G SC 
Sbjct: 24  CVTTCC-QPTCCESSCCRPCCP--PTCYQSSENTCCRTTCRKPTCVTTCCQHNCGGSSCC 80

Query: 481 LTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKP--SDDILCPNSQFH 654
        + S+C P   +C   CC G  + G SC + P ++P    C +  
Sbjct: 81  ----QPSSCAPVYCHRTCYHPTCCCLPGCRDQSCGSSCCQ-PCSRPVCCQTTCCRTTCCK 135

Query: 655 CPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPS 834
        +TCC    CC  ++SCC   CCP T C   R   T    
Sbjct: 136 PTCVTTCCQPTCCGNTCC---ESSCCKP---CCPP-TCCQTTCCRTTCCRPTCVTTCCQP 188

Query: 835 QETIKTAVQCPDAESQC-HNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVK 1011
        K  Q  ES C H +S+C     C P+   C  +CC G    
Sbjct: 189 SCCSKPCCQPTCCESICCHGSSSCGSSCCQASSCAPVYXHRTCYHPTYCCLPGCQDQSCG 248

Query: 1012 KKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCC 1185
       C            C  VSC  TCCR S  CC  Q CC
Sbjct: 249 PSCCQ--------------------PCCRPVSCLT--TCCRTTSCHPSCC---QPSCC 281


 Database: RefSeq49_BP.fasta
  Posted date: Oct 17, 2011 1:42 PM
 Number of letters in database: 17,681,374
 Number of sequences in database: 33,088
 
Lambda   K   H
  0.318  0.134  0.401 

Gapped
Lambda   K   H
  0.267  0.0410  0.140 


Matrix: BLOSUM62
Gap Penalties: Existence: 11, Extension: 1
Number of Sequences: 33088
Number of Hits to DB: 55,914,058
Number of extensions: 1716339
Number of successful extensions: 8960
Number of sequences better than 1.0e-05: 14
Number of HSP's gapped: 8584
Number of HSP's successfully gapped: 23
Length of query: 449
Length of database: 17,681,374
Length adjustment: 105
Effective length of query: 344
Effective length of database: 14,207,134
Effective search space: 4887254096
Effective search space used: 4887254096
Neighboring words threshold: 12
Window for multiple hits: 40
X1: 16 ( 7.3 bits)
X2: 38 (14.6 bits)
X3: 64 (24.7 bits)
S1: 41 (21.7 bits)
S2: 35 (18.1 bits)

Search to RefSeqCP_Rel49

BLASTX 2.2.24 [Aug-08-2010]


Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= 20110601C-007159
     (1347 letters)

Database: RefSeq49_CP.fasta 
      33,336 sequences; 18,874,504 total letters

Searching..................................................done                                 Score  E
Sequences producing significant alignments:           (bits) Value

Alignment  gi|XP_537620.2| PREDICTED: similar to granulin isoform 1 precur...  595  e-170
Alignment  gi|XP_531893.2| PREDICTED: similar to MEGF10 protein [Canis fam...  62  1e-09
Alignment  gi|XP_546739.2| PREDICTED: similar to EGF-like-domain, multiple...  59  8e-09
Alignment  gi|XP_542124.2| PREDICTED: similar to Fibrillin-3 precursor [Ca...  54  4e-07
Alignment  gi|XP_538847.2| PREDICTED: similar to Neurogenic locus notch ho...  52  1e-06
Alignment  gi|XP_535946.2| PREDICTED: similar to Low-density lipoprotein r...  49  8e-06

>ref|XP_537620.2| PREDICTED: similar to granulin isoform 1 precursor [Canis
      familiaris].
     Length = 642

 Score = 595 bits (1534), Expect = e-170
 Identities = 273/457 (59%), Positives = 310/457 (67%), Gaps = 16/457 (3%)
 Frame = +1

Query: 25  PSLQPESGQQDKSEEA*GWTPKKQVEPGVDALQGAA------GIGEERERATGQDWASSA 186
      PS +  GQ +S     +  PG   G +   G +  A G   + 
Sbjct: 36  PSSRGRKGQSPRSTHLALGRCSRCAAPGAQRAHGRSAAAQPVGARQPGRLANGNGGGRAV 95

Query: 187 LPGQETASWRWSLS*ES*PRRRWTMWTLVSWVALVTGLVAGTQCPDGQLCPVACCLDPGG 366
       P   S  L E   R TMWTLVSWVALV GLVAGTQCPDGQ CPVACCLDPGG
Sbjct: 96  APQALVPSCPARLRSERGAGHRQTMWTLVSWVALVAGLVAGTQCPDGQFCPVACCLDPGG 155

Query: 367 ASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGL 546
      ASYSCCNP+P KWP LS+HLG PC+ A C PG+SC+LT  TS+CCPFPEAVSC DG 
Sbjct: 156 ASYSCCNPIPGKWPTELSRHLGRPCQLDAHCSPGYSCLLTILGTSSCCPFPEAVSCADGR 215

Query: 547 HCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTK---------PSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSW 699
      HCCP+G+HCSADG SC +R       P  I CP+SQF CPNSSTCCTMLDGSW
Sbjct: 216 HCCPRGYHCSADGRSCFQRSGAAGVETGLWGFPLGAIQCPDSQFLCPNSSTCCTMLDGSW 275

Query: 700 GCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMA-KIPSQETIKTAVQCPDAE 876
      GCCPMPQASCC DKVHCCPHGTSCDLAH+RCLT T +HP+A KIP+Q + + V CPD 
Sbjct: 276 GCCPMPQASCCEDKVHCCPHGTSCDLAHARCLTATGSHPLAKKIPAQRSNRAGVICPDGR 335

Query: 877 SQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFT 1056
      SQC + STCC+L SGKYGCCP+P+A CCSDH+HCCP  VCD V+ KC SKEN A D T
Sbjct: 336 SQCPDGSTCCELPSGKYGCCPMPHAICCSDHLHCCPQDTVCDLVRSKCLSKEN-ATDLLT 394

Query: 1057 KLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKK 1236
      KLPAH+VQEVKCD +VSCPD YTCCRLQSG WGCCPF QAVCC DHVHCCP G++C+ K
Sbjct: 395 KLPAHTVQEVKCDMEVSCPDGYTCCRLQSGAWGCCPFAQAVCCEDHVHCCPAGFKCDTAK 454

Query: 1237 GTCDLETQWVPWKEENPXSLXPAELLASGKDVPCDNV 1347
      GTC+   +PW + P L   A+ DVPCDNV
Sbjct: 455 GTCEQNAPQMPWMVQAPARLQLLNPQATENDVPCDNV 491 Score = 242 bits (617), Expect = 7e-64
 Identities = 129/346 (37%), Positives = 170/346 (49%), Gaps = 27/346 (7%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLCPVAC--CLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKT-KAQCPPGHSCILT 486
      CP G C +A  CL  G+   +P+ K P  S  GV C  ++QCP G +C  
Sbjct: 293 CPHGTSCDLAHARCLTATGS-----HPLAKKIPAQRSNRAGVICPDGRSQCPDGSTCCEL 347

Query: 487 TNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPS---------DDILCP 639
       +  CCP P A+ C D LHCCPQ  C   CL + +       ++ C 
Sbjct: 348 PSGKYGCCPMPHAICCSDHLHCCPQDTVCDLVRSKCLSKENATDLLTKLPAHTVQEVKC- 406

Query: 640 NSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHP- 816
      + + CP+ TCC + G+WGCCP QA CC D VHCCP G CD A  C    P 
Sbjct: 407 DMEVSCPDGYTCCRLQSGAWGCCPFAQAVCCEDHVHCCPAGFKCDTAKGTCEQNAPQMPW 466

Query: 817 MAKIPSQ------ETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHC 978
      M + P++   + + V C + S C +++TCC+L SG++GCCP P A CC D HC
Sbjct: 467 MVQAPARLQLLNPQATENDVPCDNVTS-CPSSNTCCRLMSGEWGCCPAPEAVCCEDRQHC 525

Query: 979 CPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKL---PAHSVQEVKCDTKVSCP-----DDYTCCR 1134
      CP G+ C+ VK +  KE ++   +L  P  V VKC   P   D+ TCCR
Sbjct: 526 CPAGYTCN-VKARSCEKEADSTHLAVRLARGPRVGVGNVKCGEGHLPPAPTHHDNQTCCR 584

Query: 1135 LQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPW 1272
        G W CCP+ Q VCC D HCCPTG+ C  KGT L + + W
Sbjct: 585 DSRGGWACCPYHQGVCCADQRHCCPTGFHCG-AKGTKCLRRESLRW 629 Score = 176 bits (446), Expect = 5e-44
 Identities = 102/315 (32%), Positives = 137/315 (43%), Gaps = 60/315 (19%)
 Frame = +1

Query: 304 AGTQCPDGQL-CP--VACCLDPGGASYSCCNPVPDKW-------------------PKAL 417
      AG CPDG+ CP  CC P G Y CC P+P            K L
Sbjct: 327 AGVICPDGRSQCPDGSTCCELPSG-KYGCC-PMPHAICCSDHLHCCPQDTVCDLVRSKCL 384

Query: 418 SQHLG--------------VPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCC 555
      S+         V C + CP G++C  +  CCPF +AV C D +HCC
Sbjct: 385 SKENATDLLTKLPAHTVQEVKCDMEVSCPDGYTCCRLQSGAWGCCPFAQAVCCEDHVHCC 444

Query: 556 PQGFHCSADGWSCLRRPDTKP-----------------SDDILCPNSQFHCPNSSTCCTM 684
      P GF C   +C +   P         +D+ C N  CP+S+TCC +
Sbjct: 445 PAGFKCDTAKGTCEQNAPQMPWMVQAPARLQLLNPQATENDVPCDNVT-SCPSSNTCCRL 503

Query: 685 LDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRC-LTVTNTHPMAKIPSQETIKTA-V 858
      + G WGCCP P+A CC D+ HCCP G +C++  C   +TH  ++   +  V
Sbjct: 504 MSGEWGCCPAPEAVCCEDRQHCCPAGYTCNVKARSCEKEADSTHLAVRLARGPRVGVGNV 563

Query: 859 QC-----PDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCF 1023
      +C   P A + H+N TCC+ S G + CCP   CC+D HCCP GF C   KC 
Sbjct: 564 KCGEGHLPPAPTH-HDNQTCCRDSRGGWACCPYHQGVCCADQRHCCPTGFHCGAKGTKCL 622

Query: 1024 SKENEAIDFFTKLPA 1068
       +E+  D  + PA
Sbjct: 623 RRESLRWDMPLRDPA 637


>ref|XP_531893.2| PREDICTED: similar to MEGF10 protein [Canis familiaris].
     Length = 1548

 Score = 62.0 bits (149), Expect = 1e-09
 Identities = 83/352 (23%), Positives = 118/352 (33%), Gaps = 41/352 (11%)
 Frame = +1

Query: 313 QCPDGQ-LCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTT 489
      +C G+ + P C +PG  +C +      H G C ++ QC G C  
Sbjct: 523 KCVHGRCIAPNTCQCEPGWGGTNCSSACD-------GDHWGPHCSSRCQCKNGALC---- 571

Query: 490 NETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPD--TKPSDDILCPNSQFHCPN 663
      N + C       C GF   GW C R + T +D  C + + C N
Sbjct: 572 NPITGACH-------------CAAGFR----GWRCEDRCEQGTYGND---C-HQRCQCQN 610

Query: 664 SSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPM---AKIPS 834
       +T C + G  C P  + C D   HG C+   C   H +   PS
Sbjct: 611 GAT-CDHVTGECRCPPGYTGAFCEDLCPPGKHGPQCE-QRCPCQNGGICHHVTGECSCPS 668

Query: 835 QETIKTAVQ-CPDA--------ESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDH------ 969
          Q CP+     E QCHN T C ++G+ C P   C D    
Sbjct: 669 GWLGTVCGQPCPEGRFGKNCSQECQCHNGGT-CDAATGQCHCSPGYTGERCQDECPVGTY 727

Query: 970 -IHC-----CPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFF-TKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYT- 1125
       + C   C +G C V  C +  A +  +L  + +KCD + C D T 
Sbjct: 728 GVRCAETCQCVNGGKCYHVSGSCLCEAGFAGEHCEARLCPEGLYGIKCDKRCPCHLDNTH 787

Query: 1126 CCRLQSGKWGCCPFVQAVCCND------------HVHCCPTGYQCNIKKGTC 1245
       C  SG+ C P  + CN+       + C G C+  G C
Sbjct: 788 SCHPMSGECACKPGWSGLYCNETCSPGFFGEACQQICSCHNGADCDSVTGKC 839 Score = 57.8 bits (138), Expect = 2e-08
 Identities = 101/399 (25%), Positives = 130/399 (32%), Gaps = 74/399 (18%)
 Frame = +1

Query: 313 QCPDGQLC-PV--ACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCIL 483
      QC +G LC P+ AC  G  + C   D+ +   G C + QC G +C 
Sbjct: 564 QCKNGALCNPITGACHCAAGFRGWRC----EDRCEQGT---YGNDCHQRCQCQNGATCDH 616

Query: 484 TTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTK--------------PS 621
       T E  C P   C D  CP G H  G C +R  +       PS
Sbjct: 617 VTGEC-RCPPGYTGAFCED---LCPPGKH----GPQCEQRCPCQNGGICHHVTGECSCPS 668

Query: 622 DDI------LCPNSQF--------HCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDK------ 741
       +    CP +F     C N TC   G  C P   C D+   
Sbjct: 669 GWLGTVCGQPCPEGRFGKNCSQECQCHNGGTC-DAATGQCHCSPGYTGERCQDECPVGTY 727

Query: 742 -VHC-----CPHGTSCDLAHSRCLT---VTNTHPMAKIPSQET--IKTAVQCPDAESQCH 888
       V C   C +G C   CL    H A++ +  IK  +CP   CH
Sbjct: 728 GVRCAETCQCVNGGKCYHVSGSCLCEAGFAGEHCEARLCPEGLYGIKCDKRCP-----CH 782

Query: 889 -NNSTCCKLSSGKYGCCP-----LPNATC-------CSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSK 1029
       +N+ C  SG+ C P    N TC      I C +G CD V KC  
Sbjct: 783 LDNTHSCHPMSGECACKPGWSGLYCNETCSPGFFGEACQQICSCHNGADCDSVTGKCICA 842

Query: 1030 EN-EAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTC------CRLQSGKWGC-----CPF-V 1170
        + ID   P +  + C +  C +D C   C ++G G   CP  
Sbjct: 843 PGFKGIDCSIPCPLETYG-INCSSLCGCKNDAVCSPVDGSCTCKAGWHGVDCSISCPSGT 901

Query: 1171 QAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEENP 1287
        CN  C  G CN + GTC   W  K E P
Sbjct: 902 WGFSCNLTCQCLHGG-ACNTQDGTCTCAPGWRGDKCELP 939


>ref|XP_546739.2| PREDICTED: similar to EGF-like-domain, multiple 3 [Canis familiaris].
     Length = 1534

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 8e-09
 Identities = 77/343 (22%), Positives = 104/343 (30%), Gaps = 39/343 (11%)
 Frame = +1

Query: 343 ACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPE 522
      AC  PG   C N P W    G C + QCPPG +C  T E     
Sbjct: 1112 ACLCPPGWRGSRCENACPHGW-------FGEACAQRCQCPPGAACHHVTGE--------- 1155

Query: 523 AVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQF--------HCPNSSTCC 678
        CR   CP+GF       T P + CP  F    HCP + C
Sbjct: 1156 ---CR-----CPRGF--------------TGPGCEQACPPGTFGESCGQKCHCPGENQAC 1193

Query: 679 TMLDGSWGCCPMPQASCC-----------GDKVHC-CPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMA 822
        G+ C   S C      G + C C +G SCD A  CL   P 
Sbjct: 1194 HPALGTCVCAAGYHGSGCRQRCPPGRFGPGCEQPCGCLNGGSCDAATGACLC-----PAG 1248

Query: 823 KIPSQETIKTAVQCPDAE--SQCHNNSTC-----CKLSSGKYGCCPLPNATCCS------ 963
       + +   ++ CP    C +  C   C  +G  C P  T C    
Sbjct: 1249 FLGAD----CSLSCPQGHFGPGCAHVCGCGQAVTCDPVTGSCACPPGTTGTHCEHGCPQN 1304

Query: 964 ------DHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYT 1125
         +H+ C +G +C   C      +     C + SC ++ T
Sbjct: 1305 RFGVNCEHVCSCRNGGLCHASDGSCSCGLGWTGPNCEQACPPGHYGAACRLECSCQNNGT 1364

Query: 1126 CCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLE 1254
       C  +G  C P   C  H CP G+   + C+ +
Sbjct: 1365 -CEPTTGACRCGPGFYGQACQ---HACPPGFHGAGCRAACECQ 1403 Score = 53.5 bits (127), Expect = 4e-07
 Identities = 97/415 (23%), Positives = 122/415 (29%), Gaps = 84/415 (20%)
 Frame = +1

Query: 292 TGLVAGTQCPDG-------QLCPV------------ACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKA 414
      TG  G CP+G    ++CP       AC  PG   C + P W  
Sbjct: 731 TGDDCGADCPEGRWGLGCQEICPACEHGAACEPGTGACLCRPGYVGSRCQDTCPAGW--- 787

Query: 415 LSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCR----------DGLH---CC 555
         G C+ + C   C  T  S C P  +SC+     D H  C 
Sbjct: 788 ----FGPGCQMRCSCANDGLCHPVTGHCS-CAPGWTGLSCQRACDGGRWGPDCSHPCTCS 842

Query: 556 PQGFHCSADGWSCLRRPD-TKPSDDILCPNSQF--------HCPNSSTC------CTMLD 690
      P  C A  C+   T P + CP  F     C + + C   CT  
Sbjct: 843 PGHGSCDAVSGLCVCEAGYTGPRCEQRCPQGHFGPGCGRQCQCEHGAACDHVSGACTCPA 902

Query: 691 GSWGC-----CPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTN-----------THPMA 822
      G G   CP     V C G CD   CL        H  
Sbjct: 903 GWRGALCERACPAGFFGLDCRGVCDCAAGAPCDSVSGSCLCPAGRQGPRCDQACPAHTYG 962

Query: 823 KIPSQE-TIKTAVQCPDAESQCH-----NNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCP 984
        SQ +   C   QCH    STC +    CP +   H  C 
Sbjct: 963 HNCSQTCSCFNGASCDPVHGQCHCGPGWMGSTCLE-------ACPTGSYGQNCQHTCLCQ 1015

Query: 985 HGFVCDPVKKKC--------FSKENEAI-DFFTKLPAHSVQEVK---CDTKVS---CPDD 1119
      HG CDPV  C     + E E +  F   HS + +  CD +   CP 
Sbjct: 1016 HGGTCDPVSGHCTCPEGWTGLACEEECLPGRFGAGCKHSCRCLNGGDCDRRSGRCLCPAG 1075

Query: 1120 YTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEEN 1284
      +T + QS  C   V C +H  C G C+  G C   W  + EN
Sbjct: 1076 WTGDQCQS---LCAEGTFGVRCEEHC-ACRRGATCHHVTGACLCPPGWRGSRCEN 1126


>ref|XP_542124.2| PREDICTED: similar to Fibrillin-3 precursor [Canis familiaris].
     Length = 2801

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 4e-07
 Identities = 79/307 (25%), Positives = 101/307 (32%), Gaps = 43/307 (14%)
 Frame = +1

Query: 448 KAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHC----SADGWSCLRRPDTK 615
      K QCPPGH+ LT +T+ C  + S D L CP G HC   A  SC   + 
Sbjct: 1089 KCQCPPGHA--LTAKDTA--CEDVDECSLSDSL--CPHG-HCVNVIGAFQCSCHAGFQST 1141

Query: 616 PSDDILCPNSQFHCPNS--STCCTMLDGSWGC------CPMPQASCCGDKVHCCPHGTSC 771
      P    ++ H N   CT +GS+ C    MP  C D  C +  C
Sbjct: 1142 PDRQGCMDINECHSGNGGCDVHCTNTEGSYRCGCGHGYSLMPNGRACADVDECAENPDIC 1201

Query: 772 DLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTC----CKLSSGKYGC-C 936
      D  +C V  H       + C D   N  C  C+ + G + C C
Sbjct: 1202 D--GGQCANVPGGHHCLCYDGFMATPDSRTCIDVNECDLNPHICLHGDCENTKGSFVCHC 1259

Query: 937 P-----LPNATCCSDHIHCCPHGFVCD--------PVKKKCFSKENEAIDFFT--KLPAH 1071
           AT CSD  C  G CD    P  C +   D F  L  
Sbjct: 1260 QRGYVIRKGATGCSDVDECELGGHSCDSHASCLNVPGSFSCRCQPGWVGDGFACHDLDEC 1319

Query: 1072 SVQEVKCDTKVSC---PDDYTC-CR--LQSGKWGC-----CPFVQAVCCNDHVHCCPTGY 1218
      + E C + C  P Y C CR    + C   C   +C N   P GY
Sbjct: 1320 AFWEHGCSLRADCLNVPGSYRCVCRQGFMGDGFSCEDRDECAEDVDLCENGQCLNAPGGY 1379

Query: 1219 QCNIKKG 1239
      +C + G
Sbjct: 1380 RCECEMG 1386


>ref|XP_538847.2| PREDICTED: similar to Neurogenic locus notch homolog protein 4
      precursor (Notch 4) (hNotch4) [Canis familiaris].
     Length = 1778

 Score = 52.4 bits (124), Expect = 1e-06
 Identities = 90/394 (22%), Positives = 124/394 (31%), Gaps = 83/394 (21%)
 Frame = +1

Query: 307 GTQCPDGQLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHS---C 477
      G+ C D L   CL P G   C  D+  A    PC +A C G +  C
Sbjct: 481 GSTCLD--LLATFHCLCPPGLEGQFCEVETDECASA-------PCLNQADCHDGLNSFLC 531

Query: 478 ILTTNETSNCC----------PFPEAVSCRD---GLHC-CPQGF---HCSADGWSCLRRP 606
      +   T + C     P   C+D   HC C GF  HC A+  CL P
Sbjct: 532 VCLPGFTGSQCEEDINECASSPCANGGQCQDQPGSFHCECLPGFEGPHCQAEVDECLSGP 591

Query: 607 --------DTKPSDDILCPN------------SQFHCPNSSTC-----CTMLDGSWGCCP 711
          D  +  LCP+      +  C   C   C  DGS GC P
Sbjct: 592 CPTGASCLDLPGAFSCLCPSGFTGHLCEVPLCAPSLCQPKQKCQDKAHCLCPDGSPGCAP 651

Query: 712 MPQASCCGDKVHC------CP---HGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIK----- 849
      + + +C   HC   C   G +C+   C++V  H   P      
Sbjct: 652 I-EDNCTCHHGHCQRSSCVCDVGWTGPACEAELGGCISVPCAHGGTCHPQPSGYNCTCPP 710

Query: 850 --TAVQCPDAESQCHN----NSTCCKLSSGKYGCCPLPNAT---CCSDHIHC----CPHG 990
       T  C + + CH+  N  C S  Y C  P+ T  C +  HC  C +G
Sbjct: 711 GHTGPTCSEEVTACHSGPCLNGGSCSPSPRGYSCTCPPSHTGPRCQTSTDHCASAPCLNG 770

Query: 991 FVC--DPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSC---PDDYTCCRLQSGKWG 1155
       C  P  C      +  S + C + +C  P  C    G
Sbjct: 771 GACVNRPGTSSCLCAAGFQGPHCEERTRPSCADNPCRNRATCQDGPQGPHCLCSPGYTGG 830

Query: 1156 CCPFVQAVC----CNDHVHCCPTG--YQCNIKKG 1239
       C + +C  C + +C TG +QC  +G
Sbjct: 831 TCQTLMDLCAQKPCPHNSYCLQTGPSFQCLCLQG 864 Score = 51.2 bits (121), Expect = 2e-06
 Identities = 90/383 (23%), Positives = 123/383 (32%), Gaps = 83/383 (21%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLCPVACCLDPGGASYSC------CNPVPDKWPKALSQHLGV----PCKTKAQCPP 465
      C G   +C D G  +C   C VP     H G   P   CPP
Sbjct: 658 CHHGHCQRSSCVCDVGWTGPACEAELGGCISVP-------CAHGGTCHPQPSGYNCTCPP 710

Query: 466 GHSCILTTNETS-----------NCCPFPEAVSC-----RDGLHCCPQGFHCSA----DG 585
      GH+  + E +      +C P P  SC    G C   HC++  +G
Sbjct: 711 GHTGPTCSEEVTACHSGPCLNGGSCSPSPRGYSCTCPPSHTGPRCQTSTDHCASAPCLNG 770

Query: 586 WSCLRRPDTKPSDDILC------PNSQFH---------CPNSSTC--------CTMLDGS 696
       +C+ RP T   LC   P+ +      C N +TC    C  G 
Sbjct: 771 GACVNRPGT---SSCLCAAGFQGPHCEERTRPSCADNPCRNRATCQDGPQGPHCLCSPGY 827

Query: 697 WGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSC--DLAHSRCLTVTN-THPMAKIPSQETIKTAV-QC 864
       G     C K  CPH + C    +CL +  T P+ +P   K A+ Q 
Sbjct: 828 TGGTCQTLMDLCAQKP--CPHNSYCLQTGPSFQCLCLQGWTGPLCNLPLSFCQKAALSQG 885

Query: 865 PDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLP-NATCCSDHIHCC--------------PHGFVC 999
       A S C N  C  S + CP   + C D ++ C       P+G++C
Sbjct: 886 TAASSLCQNGGLCIDSGSSYFCHCPPGFQGSTCQDRVNPCESRPCQHGATCIAQPNGYLC 945

Query: 1000 DPVK----KKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCP- 1164
          + C SKE+ A        C ++ C + TC   G + CP 
Sbjct: 946 QCAPGYNGQNC-SKESNA----------------CQSQ-PCHNHGTCTPKPGGYYCTCPP 987

Query: 1165 -FVQAVCCNDHVHCC-----PTG 1215
       FV  C D  C   PTG
Sbjct: 988 GFVGLRCEGDVDECLDRPCHPTG 1010


>ref|XP_535946.2| PREDICTED: similar to Low-density lipoprotein receptor-related
      protein 2 precursor (Megalin) (Glycoprotein 330) (gp330)
      [Canis familiaris].
     Length = 4646

 Score = 49.3 bits (116), Expect = 8e-06
 Identities = 73/284 (25%), Positives = 99/284 (34%), Gaps = 54/284 (19%)
 Frame = +1

Query: 538 DGLHC-CPQGFHC--SADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTM---LDGSW 699
      +G C CP FH   D  CL R     C ++QF C NS C +  DG 
Sbjct: 3483 NGFTCECPDDFHTLRMGDMNICLPR----------CSSTQFLCANSEKCIPIWWKCDGQR 3532

Query: 700 GC---------CPM----------PQASCCGDKVHC-----CPHGTSCD---LAHSRCLT 798
       C     CP       +C   C   CP G+ D   H RC 
Sbjct: 3533 DCSDGSDEPVLCPQRYCRLGQFQCKDGNCTSSHFLCNAHQDCPDGSDEDQILCEHHRC-- 3590

Query: 799 VTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCP---LPNATCCSDH 969
       +N  A  ++ I A +C D+E+ C +NS     Y C   P  C+++
Sbjct: 3591 ESNEWQCA---NKRCIPEAWRC-DSENDCGDNS-----DEDVYNCASRICQPGYFKCANN 3641

Query: 970 IHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCD--TKVSCPDDYTC----- 1128
       HC P + CD V  C  +E    P    +CD T+ SC +Y C   
Sbjct: 3642 -HCIPQDWKCD-VDNDCGDYSDE--------PMPECMSHRCDNHTEFSCRTNYRCIPQWS 3691

Query: 1129 -------CRLQSGKWGC----CPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCN 1227
          CR S + GC  C    CN+H C P ++C+
Sbjct: 3692 VCNGFDDCRDNSDEQGCEERTCKPSGEFRCNNH-RCIPLRWRCD 3734


 Database: RefSeq49_CP.fasta
  Posted date: Oct 17, 2011 1:42 PM
 Number of letters in database: 18,874,504
 Number of sequences in database: 33,336
 
Lambda   K   H
  0.318  0.134  0.401 

Gapped
Lambda   K   H
  0.267  0.0410  0.140 


Matrix: BLOSUM62
Gap Penalties: Existence: 11, Extension: 1
Number of Sequences: 33336
Number of Hits to DB: 57,995,945
Number of extensions: 1735079
Number of successful extensions: 8194
Number of sequences better than 1.0e-05: 6
Number of HSP's gapped: 7953
Number of HSP's successfully gapped: 12
Length of query: 449
Length of database: 18,874,504
Length adjustment: 106
Effective length of query: 343
Effective length of database: 15,340,888
Effective search space: 5261924584
Effective search space used: 5261924584
Neighboring words threshold: 12
Window for multiple hits: 40
X1: 16 ( 7.3 bits)
X2: 38 (14.6 bits)
X3: 64 (24.7 bits)
S1: 41 (21.7 bits)
S2: 36 (18.5 bits)

Search to RefSeqHP_Rel49

BLASTX 2.2.24 [Aug-08-2010]


Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= 20110601C-007159
     (1347 letters)

Database: RefSeq49_HP.fasta 
      32,964 sequences; 18,297,164 total letters

Searching..................................................done                                 Score  E
Sequences producing significant alignments:           (bits) Value

Alignment  gi|NP_002078.1| granulins precursor [Homo sapiens].         578  e-165
Alignment  gi|NP_941965.2| keratin-associated protein 10-11 [Homo sapiens].   61  3e-09
Alignment  gi|NP_941964.2| keratin-associated protein 10-1 [Homo sapiens].    59  1e-08
Alignment  gi|NP_115822.1| multiple epidermal growth factor-like domains p...  58  2e-08
Alignment  gi|NP_061027.2| low-density lipoprotein receptor-related protei...  55  1e-07
Alignment  gi|NP_941962.1| keratin-associated protein 10-7 [Homo sapiens].    54  3e-07
Alignment  gi|NP_004516.2| low-density lipoprotein receptor-related protei...  54  4e-07
Alignment  gi|NP_941961.2| keratin-associated protein 10-6 [Homo sapiens].    52  1e-06
Alignment  gi|NP_941960.1| keratin-associated protein 10-4 [Homo sapiens].    52  1e-06
Alignment  gi|NP_115823.3| fibrillin-3 precursor [Homo sapiens].         51  2e-06

>ref|NP_002078.1| granulins precursor [Homo sapiens].
     Length = 593

 Score = 578 bits (1490), Expect = e-165
 Identities = 243/369 (65%), Positives = 282/369 (76%), Gaps = 6/369 (1%)
 Frame = +1

Query: 259 MWTLVSWVALVTGLVAGTQCPDGQLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVP 438
      MWTLVSWVAL GLVAGT+CPDGQ CPVACCLDPGGASYSCC P+ DKWP LS+HLG P
Sbjct: 1  MWTLVSWVALTAGLVAGTRCPDGQFCPVACCLDPGGASYSCCRPLLDKWPTTLSRHLGGP 60

Query: 439 CKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKP 618
      C+ A C GHSCI T + TS+CCPFPEAV+C DG HCCP+GFHCSADG SC +R   
Sbjct: 61  CQVDAHCSAGHSCIFTVSGTSSCCPFPEAVACGDGHHCCPRGFHCSADGRSCFQRSGNNS 120

Query: 619 SDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLT 798
        I CP+SQF CP+ STCC M+DGSWGCCPMPQASCC D+VHCCPHG CDL H+RC+T
Sbjct: 121 VGAIQCPDSQFECPDFSTCCVMVDGSWGCCPMPQASCCEDRVHCCPHGAFCDLVHTRCIT 180

Query: 799 VTNTHPMA-KIPSQET-----IKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCC 960
       T THP+A K+P+Q T   + ++V CPDA S+C + STCC+L SGKYGCCP+PNATCC
Sbjct: 181 PTGTHPLAKKLPAQRTNRAVALSSSVMCPDARSRCPDGSTCCELPSGKYGCCPMPNATCC 240

Query: 961 SDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQ 1140
      SDH+HCCP  VCD ++ KC SKEN  D TKLPAH+V +VKCD +VSCPD YTCCRLQ
Sbjct: 241 SDHLHCCPQDTVCDLIQSKCLSKENATTDLLTKLPAHTVGDVKCDMEVSCPDGYTCCRLQ 300

Query: 1141 SGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEENPXSLXPAELLAS 1320
      SG WGCCPF QAVCC DH+HCCP G+ C+ +KGTC+   VPW E+ P L  + A 
Sbjct: 301 SGAWGCCPFTQAVCCEDHIHCCPAGFTCDTQKGTCEQGPHQVPWMEKAPAHLSLPDPQAL 360

Query: 1321 GKDVPCDNV 1347
       +DVPCDNV
Sbjct: 361 KRDVPCDNV 369 Score = 255 bits (651), Expect = 8e-68
 Identities = 132/376 (35%), Positives = 178/376 (47%), Gaps = 35/376 (9%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLCPVAC--CLDPGGASYSCCNPVPDKWP-----KALSQHLGVPCK-TKAQCPPGH 471
      CP G C +  C+ P G   +P+ K P   +A++  V C  +++CP G 
Sbjct: 165 CPHGAFCDLVHTRCITPTGT-----HPLAKKLPAQRTNRAVALSSSVMCPDARSRCPDGS 219

Query: 472 SCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPS---------- 621
      +C  +  CCP P A C D LHCCPQ  C   CL + +       
Sbjct: 220 TCCELPSGKYGCCPMPNATCCSDHLHCCPQDTVCDLIQSKCLSKENATTDLLTKLPAHTV 279

Query: 622 DDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTV 801
       D+ C + + CP+ TCC + G+WGCCP QA CC D +HCCP G +CD   C  
Sbjct: 280 GDVKC-DMEVSCPDGYTCCRLQSGAWGCCPFTQAVCCEDHIHCCPAGFTCDTQKGTCEQG 338

Query: 802 TNTHPMAK-------IPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCC 960
       + P +    +P + +K V C D S C ++ TCC+L+SG++GCCP+P A CC
Sbjct: 339 PHQVPWMEKAPAHLSLPDPQALKRDVPC-DNVSSCPSSDTCCQLTSGEWGCCPIPEAVCC 397

Query: 961 SDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSV-----QEVKCDTKVSCPDDYT 1125
      SDH HCCP G+ C V +  + +E +  K+PA    +++ CD  SCP  T
Sbjct: 398 SDHQHCCPQGYTC--VAEGQCQRGSEIVAGLEKMPARRASLSHPRDIGCDQHTSCPVGQT 455

Query: 1126 CCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEENPXSLXPA 1305
      CC  G W CC  AVCC D HCCP GY CN+K +C+ E      S PA
Sbjct: 456 CCPSLGGSWACCQLPHAVCCEDRQHCCPAGYTCNVKARSCEKEV----------VSAQPA 505

Query: 1306 ELLASG-----KDVPC 1338
       LA    KDV C
Sbjct: 506 TFLARSPHVGVKDVEC 521 Score = 232 bits (592), Expect = 5e-61
 Identities = 121/368 (32%), Positives = 164/368 (44%), Gaps = 54/368 (14%)
 Frame = +1

Query: 304 AGTQCPDGQLC------PVACCLDPGGASYS----CC-----------------NPVPDK 402
      A ++CPDG C     CC P   S  CC         N  D 
Sbjct: 211 ARSRCPDGSTCCELPSGKYGCCPMPNATCCSDHLHCCPQDTVCDLIQSKCLSKENATTDL 270

Query: 403 WPKALSQHLG-VPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSA 579
       K + +G V C + CP G++C  +  CCPF +AV C D +HCCP GF C 
Sbjct: 271 LTKLPAHTVGDVKCDMEVSCPDGYTCCRLQSGAWGCCPFTQAVCCEDHIHCCPAGFTCDT 330

Query: 580 DGWSCLRRPDTKP-----------------SDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCC 708
        +C + P  P          D+ C N  CP+S TCC + G WGCC
Sbjct: 331 QKGTCEQGPHQVPWMEKAPAHLSLPDPQALKRDVPCDNVS-SCPSSDTCCQLTSGEWGCC 389

Query: 709 PMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTN-THPMAKIPSQETIKTA---VQCPDAE 876
      P+P+A CC D HCCP G +C +A +C  +   + K+P++  +  + C D 
Sbjct: 390 PIPEAVCCSDHQHCCPQGYTC-VAEGQCQRGSEIVAGLEKMPARRASLSHPRDIGC-DQH 447

Query: 877 SQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAID--- 1047
      + C  TCC  G + CC LP+A CC D HCCP G+ C+  + C  E E +  
Sbjct: 448 TSCPVGQTCCPSLGGSWACCQLPHAVCCEDRQHCCPAGYTCNVKARSC---EKEVVSAQP 504

Query: 1048 --FFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQ 1221
       F + P  V++V+C   C D+ TCCR   W CCP+ Q VCC D HCCP G++
Sbjct: 505 ATFLARSPHVGVKDVECGEGHFCHDNQTCCRDNRQGWACCPYRQGVCCADRRHCCPAGFR 564

Query: 1222 CNIKKGTC 1245
      C +  C
Sbjct: 565 CAARGTKC 572 Score = 167 bits (423), Expect = 2e-41
 Identities = 99/304 (32%), Positives = 126/304 (41%), Gaps = 53/304 (17%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLC--------------PVACCLD-----PGGASYSC------CNPVPDK--WPKA 414
      CPDG C         CC D   P G ++C   C  P + W + 
Sbjct: 290 CPDGYTCCRLQSGAWGCCPFTQAVCCEDHIHCCPAG--FTCDTQKGTCEQGPHQVPWMEK 347

Query: 415 LSQHLG----------VPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQG 564
        HL      VPC  + CP  +C  T+  CCP PEAV C D HCCPQG
Sbjct: 348 APAHLSLPDPQALKRDVPCDNVSSCPSSDTCCQLTSGEWGCCPIPEAVCCSDHQHCCPQG 407

Query: 565 FHCSADGWSC--------------LRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWG 702
      + C A+G C        RR    DI C +  CP  TCC L GSW 
Sbjct: 408 YTCVAEG-QCQRGSEIVAGLEKMPARRASLSHPRDIGC-DQHTSCPVGQTCCPSLGGSWA 465

Query: 703 CCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRC-LTVTNTHPMAKIPSQETIKTA-VQCPDAE 876
      CC +P A CC D+ HCCP G +C++  C  V + P  +   +  V+C + 
Sbjct: 466 CCQLPHAVCCEDRQHCCPAGYTCNVKARSCEKEVVSAQPATFLARSPHVGVKDVECGEGH 525

Query: 877 SQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFT 1056
       CH+N TCC+ +  + CCP   CC+D HCCP GF C   KC +E  D  
Sbjct: 526 F-CHDNQTCCRDNRQGWACCPYRQGVCCADRRHCCPAGFRCAARGTKCLRREAPRWDAPL 584

Query: 1057 KLPA 1068
      + PA
Sbjct: 585 RDPA 588


>ref|NP_941965.2| keratin-associated protein 10-11 [Homo sapiens].
     Length = 298

 Score = 60.8 bits (146), Expect = 3e-09
 Identities = 77/306 (25%), Positives = 104/306 (33%), Gaps = 9/306 (2%)
 Frame = +1

Query: 334 CPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCP 513
      CP +CC P A SCC P P          C P SC+   +S CC 
Sbjct: 22  CPESCCEPPCSAP-SCCAPAPS---------------LSLVCTPV-SCV-----SSPCCQ 59

Query: 514 FP-EAVSCRDGL--HCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTM 684
        E +C+ G  C P     SC ++  +P+   P Q C   CC 
Sbjct: 60  AACEPSACQSGCTSSCTP----------SCCQQSSCQPACCTSSPCQQACCV--PVCCKT 107

Query: 685 LDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIP-SQETIKTAVQ 861
      +   CC   CCG  CC  +SC A  C  ++ P  +P  + +   
Sbjct: 108 VCCKPVCCV---PVCCGAASSCCRQ-SSCQPA---CCASSSCQPACCVPVCCKPVCCVST 160

Query: 862 CPDAESQCHNNSTC----CKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSK 1029
      C + S C  S+C  C SS + CC   CC  ++C P  C PV + S 
Sbjct: 161 CSEDSSSCCQQSSCQPACCTSSSYQQACCV---PVCCKT-VYCKP--ICCVPVCSRASS- 213

Query: 1030 ENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSG-KWGCCPFVQAVCCNDHVHCC 1206
          ++  S Q  C T    +CCR S   C P ++ CC   CC
Sbjct: 214 --------SRCQQPSCQPACCTT--------SCCRPSSSVSLLCHPVCRSTCCVPVSSCC 257

Query: 1207 PTGYQC 1224
         C
Sbjct: 258 APTSSC 263


>ref|NP_941964.2| keratin-associated protein 10-1 [Homo sapiens].
     Length = 282

 Score = 58.5 bits (140), Expect = 1e-08
 Identities = 80/330 (24%), Positives = 108/330 (32%), Gaps = 15/330 (4%)
 Frame = +1

Query: 280 VALVTGLVAGTQCPDG---QLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTK 450
      +A T V + C D   CP +CC +P  + SCC P P       C T 
Sbjct: 1  MAASTMSVCSSACSDSWQVDACPESCC-EPHCCALSCCAPAP--------------CLTL 45

Query: 451 AQCPPGHSCILTTNETSNCCPFP-EAVSCRDGL--HCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPS 621
          C  + +S CC  E  C+ G  C P     SC ++  +P+
Sbjct: 46  V-------CTPVSRVSSPCCQAACEPSPCQSGCTSSCTP----------SCCQQSSCQPA 88

Query: 622 DDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHG----TSCDLAHSR 789
        C +S  P  CC +   CC +P +C D  CC    T C + S+
Sbjct: 89  ---CCTSS----PCQQACCVPVCCKPVCC-LP--TCSKDSSSCCQQSSCQPTCCASSSSQ 138

Query: 790 --CLTVTNTHPMAKIPS-QETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCC-PLPNATC 957
       C    P+ +P+ E  + Q  +S CH  CC S + CC P+   
Sbjct: 139 QSCCVPVCCKPVCYVPTCSEDSSSCCQ----QSSCH--PACCTSSPCQQACCVPVRCKPV 192

Query: 958 CSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRL 1137
      C  I C P  VC   C +       S Q  C T    +CCR 
Sbjct: 193 CCKPICCVP---VCSGASTSCCQQS-------------SCQPACCTT--------SCCRP 228

Query: 1138 QSG-KWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQC 1224
       S   C P + CC   CC   C
Sbjct: 229 SSSVSLLCRPVCRPACCMPVSSCCAPASSC 258


>ref|NP_115822.1| multiple epidermal growth factor-like domains protein 10 precursor
      [Homo sapiens].
     Length = 1140

 Score = 58.2 bits (139), Expect = 2e-08
 Identities = 82/352 (23%), Positives = 118/352 (33%), Gaps = 41/352 (11%)
 Frame = +1

Query: 313 QCPDGQ-LCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTT 489
      +C G+ + P C +PG  +C +      H G C ++ QC G C  
Sbjct: 112 KCVHGRCIAPNTCQCEPGWGGTNCSSACD-------GDHWGPHCTSRCQCKNGALC---- 160

Query: 490 NETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPD--TKPSDDILCPNSQFHCPN 663
      N + C       C GF   GW C R + T +D  C + + C N
Sbjct: 161 NPITGACH-------------CAAGFR----GWRCEDRCEQGTYGND---C-HQRCQCQN 199

Query: 664 SSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPM---AKIPS 834
       +T C + G  C P  + C D   HG C+   C   H +   PS
Sbjct: 200 GAT-CDHVTGECRCPPGYTGAFCEDLCPPGKHGPQCE-QRCPCQNGGVCHHVTGECSCPS 257

Query: 835 QETIKTAVQ-CPDA--------ESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDH------ 969
          Q CP+     E QCHN T C ++G+ C P   C D    
Sbjct: 258 GWMGTVCGQPCPEGRFGKNCSQECQCHNGGT-CDAATGQCHCSPGYTGERCQDECPVGTY 316

Query: 970 -IHC-----CPHGFVCDPVKKKCFSKENEAID-FFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYT- 1125
       + C   C +G C V  C +  A +  +L  + +KCD + C + T 
Sbjct: 317 GVLCAETCQCVNGGKCYHVSGACLCEAGFAGERCEARLCPEGLYGIKCDKRCPCHLENTH 376

Query: 1126 CCRLQSGKWGCCPFVQAVCCND------------HVHCCPTGYQCNIKKGTC 1245
       C  SG+ C P  + CN+       + C G C+  G C
Sbjct: 377 SCHPMSGECACKPGWSGLYCNETCSPGFYGEACQQICSCQNGADCDSVTGKC 428 Score = 55.5 bits (132), Expect = 1e-07
 Identities = 101/397 (25%), Positives = 124/397 (31%), Gaps = 72/397 (18%)
 Frame = +1

Query: 313 QCPDGQLC-PV--ACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCIL 483
      QC +G LC P+ AC  G  + C   D+ +   G C + QC G +C 
Sbjct: 153 QCKNGALCNPITGACHCAAGFRGWRC----EDRCEQGT---YGNDCHQRCQCQNGATCDH 205

Query: 484 TTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTK--------------PS 621
       T E  C P   C D  CP G H  G C +R  +       PS
Sbjct: 206 VTGEC-RCPPGYTGAFCED---LCPPGKH----GPQCEQRCPCQNGGVCHHVTGECSCPS 257

Query: 622 DDI------LCPNSQF--------HCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPH 759
       +    CP +F     C N TC   G  C P   C D+  CP 
Sbjct: 258 GWMGTVCGQPCPEGRFGKNCSQECQCHNGGTC-DAATGQCHCSPGYTGERCQDE---CPV 313

Query: 760 GTSCDLAHSRCLTVTNT---HPMAKIPSQETIK----TAVQCP--------DAESQCH-N 891
      GT  L  C V   H    +     A CP    D  CH 
Sbjct: 314 GTYGVLCAETCQCVNGGKCYHVSGACLCEAGFAGERCEARLCPEGLYGIKCDKRCPCHLE 373

Query: 892 NSTCCKLSSGKYGCCP-----LPNATC-------CSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKEN 1035
      N+ C  SG+ C P    N TC      I C +G CD V KC   
Sbjct: 374 NTHSCHPMSGECACKPGWSGLYCNETCSPGFYGEACQQICSCQNGADCDSVTGKCTCAPG 433

Query: 1036 -EAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTC------CRLQSGKWGC-----CPF-VQA 1176
       + ID T P   + C ++ C +D C   C ++G G   CP   
Sbjct: 434 FKGIDCSTPCPL-GTYGINCSSRCGCKNDAVCSPVDGSCTCKAGWHGVDCSIRCPSGTWG 492

Query: 1177 VCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEENP 1287
       CN  C  G CN  GTC   W  K E P
Sbjct: 493 FGCNLTCQCL-NGGACNTLDGTCTCAPGWRGEKCELP 528


>ref|NP_061027.2| low-density lipoprotein receptor-related protein 1B precursor [Homo
      sapiens].
     Length = 4599

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 1e-07
 Identities = 79/325 (24%), Positives = 111/325 (34%), Gaps = 60/325 (18%)
 Frame = +1

Query: 457 CPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDIL- 633
      C  + C  +E++ C  A +C+   C G C  W C R D   D + 
Sbjct: 905 CDGANDCGSNEDESNQTCT---ARTCQVDQFSCGNG-RCIPRAWLCDREDDCGDQTDEMA 960

Query: 634 -------------------CPNSQFHCPNSSTCCTMLDGS--WGC---CPMPQASCCGDK 741
                C +S++HC +  C  DGS  GC  C  Q C  +
Sbjct: 961 SCEFPTCEPLTQFVCKSGRCISSKWHCDSDDDCG---DGSDEVGCVHSCFDNQFRCSSGR 1017

Query: 742 VHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIP-SQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTC----- 903
       C P  +CD  + C  ++  A+I ++E I +  C  E QCH + C   
Sbjct: 1018 --CIPGHWACD-GDNDCGDFSDE---AQINCTKEEIHSPAGCNGNEFQCHPDGNCVPDLW 1071

Query: 904 -------CKLSSGKYGC------CPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCD-PVKKKCFSKENEA 1041
          C+ S + GC   C    C   C  +VCD + + S E++ 
Sbjct: 1072 RCDGEKDCEDGSDEKGCNGTIRLCDHKTKFSCWSTGRCINKAWVCDGDIDCEDQSDEDDC 1131

Query: 1042 IDFFTKLPAHSVQ---------EVKCDTKVSCPDD----YTC--CRLQSGKWGCCPFVQA 1176
       F  P H      E C+ K CPD   Y C C L +G GC   
Sbjct: 1132 DSFLCGPPKHPCANDTSVCLQPEKLCNGKKDCPDGSDEGYLCDECSLNNG--GCSNHCSV 1189

Query: 1177 VCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDL 1251
      V   V CP G Q N  TC++
Sbjct: 1190 VPGRGIVCSCPEGLQLNKDNKTCEI 1214


>ref|NP_941962.1| keratin-associated protein 10-7 [Homo sapiens].
     Length = 370

 Score = 54.3 bits (129), Expect = 3e-07
 Identities = 66/257 (25%), Positives = 92/257 (35%), Gaps = 25/257 (9%)
 Frame = +1

Query: 550 CCPQGFHCSADGW-------SCLRRPDTKPSD--DILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWG 702
      C P   +D W    SC  P  P+  ++C  +  SS CC +   
Sbjct: 20  CLPGSCDSCSDSWQVDDCPESCCEPPCCAPAPCLSLVCTPVSYV---SSPCCRVT----- 71

Query: 703 CCPMP-QASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAES 879
      C P P Q+ C    C  +SC LA  C     A P Q+   V C   
Sbjct: 72  CEPSPCQSGCTSSCTPSCCQQSSCQLA---CC--------ASSPCQQACCVPVCCKTVCC 120

Query: 880 Q-------CHNNSTCCKLSSGKYGCC-PLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKEN 1035
      +    C +S+CC+ SS + CC  P  C  I C P  VC +  C +++
Sbjct: 121 KPVYCVPVCSGDSSCCQQSSCQSACCTSSPCQQACCVPICCKP---VCSGISSSC-CQQS 176

Query: 1036 EAIDFFTKLPAHSVQEVK-CDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCC---PFVQAVC---CNDH 1194
       +  +   +V E  C +    +CC+ S K CC  P QA C  C  
Sbjct: 177 SCVSCVSSPCCQAVCEPSPCQSGCISSCTPSCCQQSSCKPACCTSSPCQQACCVPVCCKP 236

Query: 1195 VHCCPTGYQCNIKKGTC 1245
      V C PT  C+  G+C
Sbjct: 237 VCCVPT---CSDDSGSC 250


>ref|NP_004516.2| low-density lipoprotein receptor-related protein 2 precursor [Homo
      sapiens].
     Length = 4655

 Score = 53.5 bits (127), Expect = 4e-07
 Identities = 70/294 (23%), Positives = 93/294 (31%), Gaps = 30/294 (10%)
 Frame = +1

Query: 454 QCPPGHSCILTTNETS---NCCPFPEAVSC--RDGLHCCPQGFHCSADG------WSCLR 600
      +C G CI TN   +C  +  C R  C  F C DG   W C 
Sbjct: 1193 KCASGDKCIGVTNRCDGVFDCSDNSDEAGCPTRPPGMCHSDEFQCQEDGICIPNFWECDG 1252

Query: 601 RPDTKPSDDI-------LCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVH--CC 753
       PD   D     CP+S FHC N +   + +W C  + + CGD   C
Sbjct: 1253 HPDCLYGSDEHNACVPKTCPSSYFHCDNGNC----IHRAWLC---DRDNDCGDMSDEKDC 1305

Query: 754 PHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLS---SGK 924
      P         T P       +CP + QC ++ C LS  G 
Sbjct: 1306 P-----------------TQPF-------------RCPSWQWQCLGHNICVNLSVVCDGI 1335

Query: 925 YGC------CPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEV 1086
      + C    PL N  CSD  C H V +P  KC    + F   + + +++
Sbjct: 1336 FDCPNGTDESPLCNGNSCSDFNGGCTHECVQEPFGAKCLC----PLGFLLANDSKTCEDI 1391

Query: 1087 -KCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTC 1245
       +CD  SC   C  G + C        C TGY    TC
Sbjct: 1392 DECDILGSCSQH---CYNMRGSFRC--------------SCDTGYMLESDGRTC 1428


>ref|NP_941961.2| keratin-associated protein 10-6 [Homo sapiens].
     Length = 365

 Score = 52.0 bits (123), Expect = 1e-06
 Identities = 75/298 (25%), Positives = 104/298 (34%), Gaps = 14/298 (4%)
 Frame = +1

Query: 334 CPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCP 513
      CP +CC P A  C + V   + S  V C+ + C G   T++ T +CC 
Sbjct: 37  CPESCCEPPCCAPAPCLSLVCTPVSRVSSPCCPVTCE-PSPCQSG----CTSSCTPSCC- 90

Query: 514 FPEAVSCRDGLHCC---PQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTM 684
       + SC+ L CC  P  C   C +  KP  + C +  C  S+CC 
Sbjct: 91  --QQSSCQ--LACCASSPCQQACCVP--VCCKTVCCKP---VCCVSV---CCGDSSCCQQ 138

Query: 685 LDGSWGCC---PMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTA 855
         CC  P QA C  V C P  C  S C  ++    P + +  
Sbjct: 139 SSCQSACCTSSPCQQACCV--PVCCKP---VCSGISSSCCQQSSCVSCVSSPCCQAVCEP 193

Query: 856 VQCPDAESQCHNNST--CCKLSSGKYGCC---PLPNATC---CSDHIHCCPHGFVCDPVK 1011
       C  +S C ++ T CC+ SS + CC  P  A C  C  + C P  C  
Sbjct: 194 SPC---QSGCTSSCTPSCCQQSSCQPTCCTSSPCQQACCVPVCCVPVCCVP---TCSEDS 247

Query: 1012 KKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCC 1185
       C + +   T P    C  V   +CC+ S + CC  A CC
Sbjct: 248 SSCCQQSSCQPACCTSSPCQHA----CCVPVCSGASTSCCQQSSCQPACC---TASCC 298 Score = 50.8 bits (120), Expect = 3e-06
 Identities = 65/260 (25%), Positives = 98/260 (37%), Gaps = 20/260 (7%)
 Frame = +1

Query: 550 CCPQGFHCSADGW-------SCLRRPDTKPSD--DILC-PNSQFHCPNSSTCCTMLDGSW 699
      C P   +D W    SC  P  P+  ++C P S+   SS CC +   
Sbjct: 20  CLPGSCDSCSDSWQVDDCPESCCEPPCCAPAPCLSLVCTPVSRV----SSPCCPVT---- 71

Query: 700 GCCPMP-QASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIP-SQETIKTAVQCPDA 873
       C P P Q+ C    C  +SC LA  C  +    +P  +T+   C  
Sbjct: 72  -CEPSPCQSGCTSSCTPSCCQQSSCQLA---CCASSPCQQACCVPVCCKTVCCKPVC--C 125

Query: 874 ESQCHNNSTCCKLSSGKYGCC-PLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDF 1050
       S C +S+CC+ SS + CC  P  C  + C P  VC +  C +++ + 
Sbjct: 126 VSVCCGDSSCCQQSSCQSACCTSSPCQQACCVPVCCKP---VCSGISSSC-CQQSSCVSC 181

Query: 1051 FTKLPAHSVQEVK-CDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCC---PFVQAVC---CNDHVHCCP 1209
       +   +V E  C + +   +CC+ S + CC  P QA C  C  V C P
Sbjct: 182 VSSPCCQAVCEPSPCQSGCTSSCTPSCCQQSSCQPTCCTSSPCQQACCVPVCCVPVCCVP 241

Query: 1210 TGYQCNIKKGTCDLETQWVP 1269
      T  C+  +C ++  P
Sbjct: 242 T---CSEDSSSCCQQSSCQP 258 Score = 49.7 bits (117), Expect = 6e-06
 Identities = 64/257 (24%), Positives = 85/257 (33%), Gaps = 27/257 (10%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNE 495
      C   C ACC+ P   CC PV        C   C   C ++ +
Sbjct: 99  CCASSPCQQACCV-PVCCKTVCCKPV---------------CCVSVCCGDSSCCQQSSCQ 142

Query: 496 TSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPD-----TKPSDDILCPNS--QFH 654
      ++ C  P  +C  + C P  CS  SC ++    + P  +C S Q 
Sbjct: 143 SACCTSSPCQQACCVPVCCKPV---CSGISSSCCQQSSCVSCVSSPCCQAVCEPSPCQSG 199

Query: 655 CPNSST--CCTMLDGSWGCC---PMPQASC---CGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNT 810
      C +S T CC    CC  P QA C  C  V C P  +C  S C  ++ 
Sbjct: 200 CTSSCTPSCCQQSSCQPTCCTSSPCQQACCVPVCCVPVCCVP---TCSEDSSSCCQQSSC 256

Query: 811 HPMA--KIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTC---------CKLSSG-KYGCCPLPNAT 954
       P   P Q   V C A + C  S+C     C+ SS   C P+ +T
Sbjct: 257 QPACCTSSPCQHACCVPV-CSGASTSCCQQSSCQPACCTASCCRPSSSVSLLCHPVCKST 315

Query: 955 CCSDHIHCCPHGFVCDP 1005
      CC   C   C P
Sbjct: 316 CCVPVPSCGASASSCQP 332


>ref|NP_941960.1| keratin-associated protein 10-4 [Homo sapiens].
     Length = 401

 Score = 52.0 bits (123), Expect = 1e-06
 Identities = 64/260 (24%), Positives = 86/260 (33%), Gaps = 28/260 (10%)
 Frame = +1

Query: 310 TQCPDGQLCPVACCLDP--GGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPG----- 468
      T P Q C V C P  G S SCC     +  + PC +A C P   
Sbjct: 147 TSSPCQQACCVPICCKPVCSGISSSCCQQ------SSCVSCVSSPC-CQAVCEPSPCQSG 199

Query: 469 --HSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFH-------CSADGWSCLRRPDTKPS 621
        SC + + S+C P   S   C P      CS D SC ++  +P+
Sbjct: 200 CISSCTPSCCQQSSCQPACCTSSSCQQACCVPVCCKTVCCKPVCSEDSSSCCQQSSCQPA 259

Query: 622 DDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCC-PMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLT 798
        C +S  P  CC +   CC P+   C   C  +SC A  C T
Sbjct: 260 ---CCTSS----PCQQACCVPVCCKPVCCKPVGSVPICSGASSLCCQQSSCQPA---CCT 309

Query: 799 VTNTHPMAKIP-SQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTC---------CKLSSG-KYGCCPLP 945
       + +   +P  + +   C A S C  S+C     C+ SS   C P+ 
Sbjct: 310 SSQSQQGCCVPVCCKPVSCVPVCSGASSSCCQQSSCQPACCTTSCCRPSSSVSLLCRPVC 369

Query: 946 NATCCSDHIHCCPHGFVCDP 1005
        CC   CC   C P
Sbjct: 370 RPACCVPVPSCCAPTSSCQP 389 Score = 50.4 bits (119), Expect = 4e-06
 Identities = 81/342 (23%), Positives = 110/342 (32%), Gaps = 30/342 (8%)
 Frame = +1

Query: 334 CPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALS------QHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNE 495
      CP +CC +P  + SCC P P   LS    + PC   P    T++ 
Sbjct: 32  CPESCC-EPPCCAPSCCAPAP-----CLSLVCTPVSRVSSPCCPVTCEPSPCQSGCTSSC 85

Query: 496 TSNCCPFPEAVSCRDGLHCC---PQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDI-LCPNSQFHCPN 663
      T +CC  + SC+ L CC  P  C   C +  KP  + +C   C 
Sbjct: 86  TPSCC---QQSSCQ--LACCASSPCQQACCVP--VCCKTVCCKPVCCVPVCCGDSSCCQQ 138

Query: 664 S---STCCTMLDGSWGCCPMP---QASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCL-TVTNTHPMA 822
      S  S CCT    CC +P  + C G  CC  +   S C  V  P 
Sbjct: 139 SSCQSACCTSSPCQQACC-VPICCKPVCSGISSSCCQQSSCVSCVSSPCCQAVCEPSPCQ 197

Query: 823 KIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNST----CCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCC--- 981
           + Q  + C +S+  CC   K CC   C D  CC  
Sbjct: 198 SGCISSCTPSCCQQSSCQPACCTSSSCQQACCVPVCCKTVCC---KPVCSEDSSSCCQQS 254

Query: 982 ---PHGFVCDPVKKKC---FSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQS 1143
        P   P ++ C   +     +P S   C + SC   CC  
Sbjct: 255 SCQPACCTSSPCQQACCVPVCCKPVCCKPVGSVPICSGASSLCCQQSSCQP--ACCTSSQ 312

Query: 1144 GKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVP 1269
       + GCC   VCC  V C P  C+  +C ++  P
Sbjct: 313 SQQGCC---VPVCCKP-VSCVPV---CSGASSSCCQQSSCQP 347


>ref|NP_115823.3| fibrillin-3 precursor [Homo sapiens].
     Length = 2809

 Score = 51.2 bits (121), Expect = 2e-06
 Identities = 75/307 (24%), Positives = 95/307 (30%), Gaps = 43/307 (14%)
 Frame = +1

Query: 448 KAQCPPGHSCILTTNETS-----------NCCPFPEAVSCRDGLHC-CPQGFHCSADGWS 591
      K QCPPGH  LT  T+       CP + V+   C C GF + D  
Sbjct: 1095 KCQCPPGHE--LTAKGTACEDIDECSLSDGLCPHGQCVNVIGAFQCSCHAGFQSTPDRQG 1152

Query: 592 CLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSC 771
      C+  + + +     HC N+    G G  MP  C D  C +  C
Sbjct: 1153 CVDINECRVQNG----GCDVHCINTEGSYRCSCGQ-GYSLMPDGRACADVDECEENPRVC 1207

Query: 772 DLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTC----CKLSSGKYGC-C 936
      D H C +  H        C D +  N  C  C+ + G + C C
Sbjct: 1208 DQGH--CTNMPGGHRCLCYDGFMATPDMRTCVDVDECDLNPHICLHGDCENTKGSFVCHC 1265

Query: 937 PL-----PNATCCSDHIHCCPHGFVCD--------PVKKKCFSKENEAIDFFT--KLPAH 1071
       L    AT CSD  C  G CD    P  C    D F  L  
Sbjct: 1266 QLGYMVRKGATGCSDVDECEVGGHNCDSHASCLNIPGSFSCRCLPGWVGDGFECHDLDEC 1325

Query: 1072 SVQEVKCDTKVSC---PDDYTC-CRLQSGKWGC-------CPFVQAVCCNDHVHCCPTGY 1218
       QE +C + C  P Y C CR   G    C   +C N   P GY
Sbjct: 1326 VSQEHRCSPRGDCLNVPGSYRCTCRQGFAGDGFFCEDRDECAENVDLCDNGQCLNAPGGY 1385

Query: 1219 QCNIKKG 1239
      +C + G
Sbjct: 1386 RCECEMG 1392


 Database: RefSeq49_HP.fasta
  Posted date: Oct 17, 2011 1:42 PM
 Number of letters in database: 18,297,164
 Number of sequences in database: 32,964
 
Lambda   K   H
  0.318  0.134  0.401 

Gapped
Lambda   K   H
  0.267  0.0410  0.140 


Matrix: BLOSUM62
Gap Penalties: Existence: 11, Extension: 1
Number of Sequences: 32964
Number of Hits to DB: 57,106,716
Number of extensions: 1724326
Number of successful extensions: 8552
Number of sequences better than 1.0e-05: 14
Number of HSP's gapped: 8144
Number of HSP's successfully gapped: 22
Length of query: 449
Length of database: 18,297,164
Length adjustment: 106
Effective length of query: 343
Effective length of database: 14,802,980
Effective search space: 5077422140
Effective search space used: 5077422140
Neighboring words threshold: 12
Window for multiple hits: 40
X1: 16 ( 7.3 bits)
X2: 38 (14.6 bits)
X3: 64 (24.7 bits)
S1: 41 (21.7 bits)
S2: 35 (18.1 bits)

Search to RefSeqMP_Rel49

BLASTX 2.2.24 [Aug-08-2010]


Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= 20110601C-007159
     (1347 letters)

Database: RefSeq49_MP.fasta 
      30,036 sequences; 15,617,559 total letters

Searching..................................................done                                 Score  E
Sequences producing significant alignments:           (bits) Value

Alignment  gi|NP_032201.2| granulins [Mus musculus].              537  e-153
Alignment  gi|NP_001001979.1| multiple epidermal growth factor-like domain...  61  2e-09
Alignment  gi|NP_001156449.1| multiple epidermal growth factor-like domain...  59  9e-09
Alignment  gi|NP_001078996.1| keratin-associated protein 9-1 [Mus musculus].   55  2e-07
Alignment  gi|NP_079689.2| RIKEN cDNA 1110058A15 [Mus musculus].         53  5e-07
Alignment  gi|NP_032600.2| sperm mitochondrial-associated cysteine-rich pr...  51  2e-06
Alignment  gi|NP_001004157.2| scavenger receptor class F member 1 [Mus mus...  51  2e-06
Alignment  gi|NP_080670.2| late cornified envelope 1F [Mus musculus].      50  3e-06
Alignment  gi|NP_082898.1| late cornified envelope 1C [Mus musculus].      50  3e-06
Alignment  gi|NP_081098.1| late cornified envelope 1B [Mus musculus].      50  4e-06

>ref|NP_032201.2| granulins [Mus musculus].
     Length = 602

 Score = 537 bits (1383), Expect = e-153
 Identities = 227/376 (60%), Positives = 279/376 (74%), Gaps = 8/376 (2%)
 Frame = +1

Query: 241 PRRRWTMWTLVSWVALVTGLVAGTQCPDGQLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALS 420
      PRRR TMW L+SW+A  GLVAGTQCPDGQ CPVACCLD GGA+YSCCNP+ D WP+ S
Sbjct: 8  PRRRQTMWVLMSWLAFAAGLVAGTQCPDGQFCPVACCLDQGGANYSCCNPLLDTWPRITS 67

Query: 421 QHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLR 600
       HL  C+T  CP G+SC+LT + TS+CCPF + VSC DG HCCPQGFHCSADG SC +
Sbjct: 68  HHLDGSCQTHGHCPAGYSCLLTVSGTSSCCPFSKGVSCGDGYHCCPQGFHCSADGKSCFQ 127

Query: 601 RPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLA 780
       D P  + CP SQF CP+S+TCC M+DGSWGCCPMPQASCC D+VHCCPHG SCDL 
Sbjct: 128 MSD-NPLGAVQCPGSQFECPDSATCCIMVDGSWGCCPMPQASCCEDRVHCCPHGASCDLV 186

Query: 781 HSRCLTVTNTHP-MAKIPSQET-----IKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPL 942
      H+RC++ T TH + K P+Q+T   + +V CPDA++QC ++STCC+L +GKYGCCP+
Sbjct: 187 HTRCVSPTGTHTLLKKFPAQKTNRAVSLPFSVVCPDAKTQCPDDSTCCELPTGKYGCCPM 246

Query: 943 PNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDY 1122
      PNA CCSDH+HCCP  VCD ++ KC SK N  D TKLP + V+EVKCD +VSCP+ Y
Sbjct: 247 PNAICCSDHLHCCPQDTVCDLIQSKCLSK-NYTTDLLTKLPGYPVKEVKCDMEVSCPEGY 305

Query: 1123 TCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEE--NPXSL 1296
      TCCRL +G WGCCPF +AVCC DH+HCCP G+QC+ +KGTC++  VPW ++  P L
Sbjct: 306 TCCRLNTGAWGCCPFAKAVCCEDHIHCCPAGFQCHTEKGTCEMGILQVPWMKKVIAPLRL 365

Query: 1297 XPAELLASGKDVPCDN 1344
        ++L S D PCD+
Sbjct: 366 PDPQILKS--DTPCDD 379 Score = 250 bits (638), Expect = 2e-66
 Identities = 122/341 (35%), Positives = 161/341 (47%), Gaps = 24/341 (7%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLCPVAC--CLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCK-TKAQCPPGHSCILT 486
      CP G C +  C+ P G      K +A+S  V C  K QCP  +C  
Sbjct: 177 CPHGASCDLVHTRCVSPTGTHTLLKKFPAQKTNRAVSLPFSVVCPDAKTQCPDDSTCCEL 236

Query: 487 TNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTK---------PSDDILCP 639
         CCP P A+ C D LHCCPQ  C   CL + T     P ++ C 
Sbjct: 237 PTGKYGCCPMPNAICCSDHLHCCPQDTVCDLIQSKCLSKNYTTDLLTKLPGYPVKEVKC- 295

Query: 640 NSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPM 819
      + + CP  TCC + G+WGCCP +A CC D +HCCP G C   C    P 
Sbjct: 296 DMEVSCPEGYTCCRLNTGAWGCCPFAKAVCCEDHIHCCPAGFQCHTEKGTCEMGILQVPW 355

Query: 820 AK-------IPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHC 978
       K    +P + +K+  C D ++C N+TCCKL+SG +GCCP+P A CCSD+ HC
Sbjct: 356 MKKVIAPLRLPDPQILKSDTPCDDF-TRCPTNNTCCKLNSGDWGCCPIPEAVCCSDNQHC 414

Query: 979 CPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHS-----VQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQS 1143
      CP GF C + +  K + +  K+PA    + ++ CD  SCP  TCC  
Sbjct: 415 CPQGFTC--LAQGYCQKGDTMVAGLEKIPARQTTPLQIGDIGCDQHTSCPVGQTCCPSLK 472

Query: 1144 GKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWV 1266
      G W CC  AVCC D HCCP GY CN+K TC+ + ++
Sbjct: 473 GSWACCQLPHAVCCEDRQHCCPAGYTCNVKARTCEKDVDFI 513 Score = 227 bits (579), Expect = 1e-59
 Identities = 127/374 (33%), Positives = 168/374 (44%), Gaps = 60/374 (16%)
 Frame = +1

Query: 304 AGTQCPDGQLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDK-------------------WPKALSQH 426
      A TQCPD    CC P G Y CC P+P+           K LS++
Sbjct: 223 AKTQCPDDS----TCCELPTG-KYGCC-PMPNAICCSDHLHCCPQDTVCDLIQSKCLSKN 276

Query: 427 LG--------------VPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQG 564
              V C + CP G++C     CCPF +AV C D +HCCP G
Sbjct: 277 YTTDLLTKLPGYPVKEVKCDMEVSCPEGYTCCRLNTGAWGCCPFAKAVCCEDHIHCCPAG 336

Query: 565 FHCSADGWSC----------------LRRPDTK------PSDDILCPNSQFHCPNSSTCC 678
      F C + +C        LR PD +   P DD     CP ++TCC
Sbjct: 337 FQCHTEKGTCEMGILQVPWMKKVIAPLRLPDPQILKSDTPCDDFT------RCPTNNTCC 390

Query: 679 TMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTV-TNTHPMAKIPSQETIKTA 855
       + G WGCCP+P+A CC D HCCP G +C LA  C  T  + KIP+++T  
Sbjct: 391 KLNSGDWGCCPIPEAVCCSDNQHCCPQGFTC-LAQGYCQKGDTMVAGLEKIPARQTTPLQ 449

Query: 856 VQ---CPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFS 1026
      +  C D + C  TCC  G + CC LP+A CC D HCCP G+ C+ VK +  
Sbjct: 450 IGDIGC-DQHTSCPVGQTCCPSLKGSWACCQLPHAVCCEDRQHCCPAGYTCN-VKARTCE 507

Query: 1027 KENEAIDFFTKLP-AHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHC 1203
      K+ + I   L   V V+C   C D+ TCC+ +G W CCP+++ VCC D HC
Sbjct: 508 KDVDFIQPPVLLTLGPKVGNVECGEGHFCHDNQTCCKDSAGVWACCPYLKGVCCRDGRHC 567

Query: 1204 CPTGYQCNIKKGTC 1245
      CP G+ C+ +  C
Sbjct: 568 CPGGFHCSARGTKC 581 Score = 166 bits (420), Expect = 4e-41
 Identities = 84/226 (37%), Positives = 107/226 (47%), Gaps = 16/226 (7%)
 Frame = +1

Query: 436 PCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTK 615
      PC  +CP ++C  +  CCP PEAV C D HCCPQGF C A G+  ++ DT 
Sbjct: 376 PCDDFTRCPTNNTCCKLNSGDWGCCPIPEAVCCSDNQHCCPQGFTCLAQGYC--QKGDTM 433

Query: 616 PSD---------------DILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHC 750
       +        DI C +  CP  TCC L GSW CC +P A CC D+ HC
Sbjct: 434 VAGLEKIPARQTTPLQIGDIGC-DQHTSCPVGQTCCPSLKGSWACCQLPHAVCCEDRQHC 492

Query: 751 CPHGTSCDLAHSRC-LTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKY 927
      CP G +C++  C  V  P  +   +  V+C +  CH+N TCCK S+G +
Sbjct: 493 CPAGYTCNVKARTCEKDVDFIQPPVLLTLGPKVGN-VECGEGHF-CHDNQTCCKDSAGVW 550

Query: 928 GCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLP 1065
       CCP   CC D HCCP GF C   KC K+  D F + P
Sbjct: 551 ACCPYLKGVCCRDGRHCCPGGFHCSARGTKCLRKKIPRWDMFLRDP 596 Score = 65.9 bits (159), Expect = 7e-11
 Identities = 46/129 (35%), Positives = 53/129 (41%), Gaps = 31/129 (24%)
 Frame = +1

Query: 310 TQCPDGQLC------PVACCLDPGG-----------ASYSC------CNPVPDKWPKALS 420
      T CP GQ C    ACC P       A Y+C   C  D   + 
Sbjct: 459 TSCPVGQTCCPSLKGSWACCQLPHAVCCEDRQHCCPAGYTCNVKARTCEKDVDFIQPPVL 518

Query: 421 QHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNETS--------NCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCS 576
       LG P   +C GH C  N+T     CCP+ + V CRDG HCCP GFHCS
Sbjct: 519 LTLG-PKVGNVECGEGHFC--HDNQTCCKDSAGVWACCPYLKGVCCRDGRHCCPGGFHCS 575

Query: 577 ADGWSCLRR 603
      A G CLR+
Sbjct: 576 ARGTKCLRK 584


>ref|NP_001001979.1| multiple epidermal growth factor-like domains protein 10 precursor
      [Mus musculus].
     Length = 1147

 Score = 61.2 bits (147), Expect = 2e-09
 Identities = 82/354 (23%), Positives = 119/354 (33%), Gaps = 43/354 (12%)
 Frame = +1

Query: 313 QCPDGQ-LCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTT 489
      +C G+ + P C +PG  +C +      H G C ++ QC   C  
Sbjct: 112 KCVHGRCIAPNTCQCEPGWGGTNCSSACD-------GDHWGPHCSSRCQCKNRALC---- 160

Query: 490 NETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSAD--GWSCLRRPD--TKPSDDILCPNSQFHC 657
      N + C          HC+A  GW C R + T +D  C + + C
Sbjct: 161 NPITGAC-------------------HCAAGYRGWRCEDRCEQGTYGND---C-HQRCQC 197

Query: 658 PNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMA---KI 828
       N +TC  + G  C P  + C D   HG C+   C   H +   
Sbjct: 198 QNGATC-DHITGECRCSPGYTGAFCEDLCPPGKHGPHCE-QRCPCQNGGVCHHVTGECSC 255

Query: 829 PSQETIKTAVQ-CPDA--------ESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDH---- 969
      PS    Q CP+     E QCHN T C ++G+ C P   C D   
Sbjct: 256 PSGWMGTVCGQPCPEGRFGKNCSQECQCHNGGT-CDAATGQCHCSPGYTGERCQDECPVG 314

Query: 970 ---IHC-----CPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFF-TKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDY 1122
        + C   C +G C V  C +  + +  +L  + +KCD + C D 
Sbjct: 315 SYGVRCAEACRCVNGGKCYHVSGTCLCEAGFSGELCEARLCPEGLYGIKCDKRCPCHLDN 374

Query: 1123 T-CCRLQSGKWGCCPFVQAVCCND------------HVHCCPTGYQCNIKKGTC 1245
      T C  SG+ GC P  + CN+       + C G C+  G C
Sbjct: 375 THSCHPMSGECGCKPGWSGLYCNETCSPGFYGEACQQICSCQNGADCDSVTGRC 428 Score = 55.1 bits (131), Expect = 1e-07
 Identities = 95/401 (23%), Positives = 126/401 (31%), Gaps = 76/401 (18%)
 Frame = +1

Query: 313 QCPDGQLC-PV--ACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCIL 483
      QC + LC P+ AC  G  + C   D+ +   G C + QC G +C 
Sbjct: 153 QCKNRALCNPITGACHCAAGYRGWRC----EDRCEQGT---YGNDCHQRCQCQNGATCDH 205

Query: 484 TTNETSNCCPFPEAVSCRD-------GLHC--------------------CPQGFHCSAD 582
       T E  C P   C D    G HC          CP G+ + 
Sbjct: 206 ITGEC-RCSPGYTGAFCEDLCPPGKHGPHCEQRCPCQNGGVCHHVTGECSCPSGWMGTVC 264

Query: 583 GWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHG 762
      G C  P+ +  +  + + C N TC   G  C P   C D+   +G
Sbjct: 265 GQPC---PEGRFGKNC---SQECQCHNGGTC-DAATGQCHCSPGYTGERCQDECPVGSYG 317

Query: 763 TSCDLA-----HSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCP--------DAESQCH-NNST 900
       C A    +C V+ T    S E + + CP    D  CH +N+ 
Sbjct: 318 VRCAEACRCVNGGKCYHVSGTCLCEAGFSGELCEARL-CPEGLYGIKCDKRCPCHLDNTH 376

Query: 901 CCKLSSGKYGCCP-----LPNATC-------CSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKEN-EA 1041
       C  SG+ GC P    N TC      I C +G CD V +C   + 
Sbjct: 377 SCHPMSGECGCKPGWSGLYCNETCSPGFYGEACQQICSCQNGADCDSVTGRCACAPGFKG 436

Query: 1042 IDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCC-------------------RLQSGKWGCCP 1164
       D T P   + C ++ C +D C          R SG WG  
Sbjct: 437 TDCSTPCPLGRYG-INCSSRCGCKNDAVCSPVDGSCICKAGWHGVDCSIRCPSGTWG--- 492

Query: 1165 FVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEENP 1287
      F  + C   C G CN  GTC   W  K E P
Sbjct: 493 FGCNLTCQ-----CLNGGACNTLDGTCTCAPGWRGAKCEFP 528


>ref|NP_001156449.1| multiple epidermal growth factor-like domains protein 6 precursor
      [Mus musculus].
     Length = 1572

 Score = 58.9 bits (141), Expect = 9e-09
 Identities = 87/372 (23%), Positives = 116/372 (31%), Gaps = 58/372 (15%)
 Frame = +1

Query: 325 GQLCPVACCLDPGGASYSCCNPV------PDKWP------KALSQHLGVPCKTKAQCPPG 468
      G+ C +C  GG   C+P+   P+ W    + L H G C+  C G
Sbjct: 1041 GKNCQHSCLCRNGGN----CDPILGQCTCPEGWTGLACENECLPGHHGAGCRLNCSCLNG 1096

Query: 469 HSCILTTNE-------TSNCCPFPEAVSCRDGLHC-----CPQGFHCSADGWSCLRRPDT 612
       +C  T     T + C P VS  G+HC   C +G C   +CL P 
Sbjct: 1097 GTCDRLTGHCRCPTGWTGDKCQSP-CVSGMFGVHCEEHCACRKGATCHHVTGACLCPPGW 1155

Query: 613 KPSD-DILCPNSQF--------HCPNSSTC------CTMLDGSWG------CCPMPQASC 729
      + S + CP  F    HCP ++C   C  G G   C P   
Sbjct: 1156 RGSHCEQACPRGWFGEACAQRCHCPPGASCHHVSGECHCPPGFTGPGCEQACQPGTFGKD 1215

Query: 730 CGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAES--QCHNNSTC 903
      C   C   +C A  C+   H    Q+  +  P E  +C N TC
Sbjct: 1216 CEHPCQCPGETWACHPASGACVCAAGYHGT---DCQQRCPSGRYGPGCEQICKCLNGGTC 1272

Query: 904 ------CKLSSGKYGC-----CPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDF 1050
         C  +G G   CP     H+ C G CDPV  C     
Sbjct: 1273 DPATGACYCPAGFLGADCSLACPQGRFGPSCAHVCTCGQGAACDPVSGTCICPPG----- 1327

Query: 1051 FTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNI 1230
       K  H   C+  CP D   + GK GC     +H  C G C+ 
Sbjct: 1328 --KTGGH------CER--GCPQD------RFGK-GC----------EHKCACRNGGLCHA 1360

Query: 1231 KKGTCDLETQWV 1266
       G+C   W+
Sbjct: 1361 TNGSCSCPLGWM 1372 Score = 53.1 bits (126), Expect = 5e-07
 Identities = 71/306 (23%), Positives = 98/306 (32%), Gaps = 30/306 (9%)
 Frame = +1

Query: 430 GVPCKTKAQCPPGHSCILTTNE-TSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRP 606
      G C+ + C PG +C  + E + C P +  C     G +CS  SC+ P
Sbjct: 694 GPGCRNRCTCRPGVACDPVSGECRTQCPPGYQGEDCGQECPVGTFGVNCSG-SCSCVGAP 752

Query: 607 DTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHS 786
       + + + LCP +   + C  +G WG     C +  C HG SCD  
Sbjct: 753 CHRVTGECLCPPGKTGEDCGADC---PEGRWGL-------GCQEICPACEHGASCDPETG 802

Query: 787 RCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDA--ESQCHNNSTC-----CKLSSGKYGCCPLP 945
       CL     +P   +  CP   + C   C   C ++G+ C P 
Sbjct: 803 TCLC---------LPGFVGSRCQDACPAGWFGTGCQMRCACANDGHCHPATGRCSCAPGW 853

Query: 946 NATCCS----------DHIHCC----PHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQE 1083
        C      D IH C   HG CD V  C +     +    
Sbjct: 854 TGLSCQRACDSGHWGPDCIHPCNCSAGHG-NCDAVSGLCLCEAGYEGPQCEQWCRQGYFG 912

Query: 1084 VKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGY-------QCNIKKGT 1242
       C+ K C  TC + SG  C  +  C  H CP G+    CN  G 
Sbjct: 913 PGCEQKCRCEHGATCDHV-SGACTCPAGWRGSFCE---HACPAGFFGLDCGSACNCSAGA 968

Query: 1243 -CDLET 1257
       CD T
Sbjct: 969 PCDAVT 974 Score = 52.0 bits (123), Expect = 1e-06
 Identities = 87/378 (23%), Positives = 117/378 (30%), Gaps = 67/378 (17%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLC--PVACCLDPGGASYSCCNPV--PDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCIL 483
      C +G C  + C P G +  CN  PD +    G C +  C G +C 
Sbjct: 529 CRNGGTCFPGLDGCDCPEGWTGIICNETCPPDTF--------GKNCSSPCICQNGGTC-- 578

Query: 484 TTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHC---CPQGF---------HCSADG------WSCLRRPD 609
       + S C P VS  G HC  CP+GF     HC+ G    +CL P 
Sbjct: 579 --DPVSGACRCPPGVS---GAHCEDGCPKGFYGKHCRKKCHCANRGRCHRLYGACLCDPG 633

Query: 610 TKP----------------SDDILCPNSQFH-CPNSSTCCTMLDGSWG------CCPMPQ 720
                S+D LC S  C +  C+  G G   C P  
Sbjct: 634 LYGRFCHLACPPWAFGPGCSEDCLCEQSHTRSCNSKDGSCSCKAGFQGERCEAECEPGSF 693

Query: 721 ASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQET------IKTAVQCPDAESQ 882
        C ++ C P G +CD   C T    +  QE    + + C  + 
Sbjct: 694 GPGCRNRCTCRP-GVACDPVSGECRTQCPPGYQGEDCGQECPVGTFGVNCSGSCSCVGAP 752

Query: 883 CHNNSTCCKLSSGKYG--C---CPLPN-ATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAI 1044
      CH + C  GK G C  CP    C +  C HG CDP  C    
Sbjct: 753 CHRVTGECLCPPGKTGEDCGADCPEGRWGLGCQEICPACEHGASCDPETGTCLCLPGFVG 812

Query: 1045 DFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCN----------DH 1194
              C + +C +D  C  +G+ C P  + C      D 
Sbjct: 813 SRCQDACPAGWFGTGCQMRCACAND-GHCHPATGRCSCAPGWTGLSCQRACDSGHWGPDC 871

Query: 1195 VHCCPTGYQCNIKKGTCD 1248
      +H C   C+  G CD
Sbjct: 872 IHPC----NCSAGHGNCD 885


>ref|NP_001078996.1| keratin-associated protein 9-1 [Mus musculus].
     Length = 358

 Score = 54.7 bits (130), Expect = 2e-07
 Identities = 65/238 (27%), Positives = 85/238 (35%), Gaps = 6/238 (2%)
 Frame = +1

Query: 310 TQCPDGQLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTT 489
      T C   C  CC   AS CC+P P  P     C+T  PP  C+ + 
Sbjct: 153 TSCCQPSCCETTCCKPACVAS--CCSP-PCCQPSCCETTC---CRTTCYKPP---CVTSC 203

Query: 490 NETSNC---CPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCP 660
       +SNC  C P ++   CC      SC R  KP+ I C  Q C 
Sbjct: 204 CHSSNCETTCYKPTCITSCCQPSCCET---------SCCRTTCCKPTCVISC--CQPSCC 252

Query: 661 NSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQE 840
       ++ C T    C P  SCC + CC  T+C   C+T  + P +  E
Sbjct: 253 ETTCCRTTC-----CKPTCVISCC--QPSCCE--TTC--CKPVCVTSCYSPPCCQPSCCE 301

Query: 841 TIKTAVQC--PDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCC-PLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDP 1005
      T   C P  + C  S CC+ + + CC P  +CCS  CC   C P
Sbjct: 302 TTCCRTTCCKPTCVTSCCQPS-CCETTCCRSTCCKPACVTSCCSP--PCCCESSSCKP 356


>ref|NP_079689.2| RIKEN cDNA 1110058A15 [Mus musculus].
     Length = 139

 Score = 53.1 bits (126), Expect = 5e-07
 Identities = 39/147 (26%), Positives = 50/147 (34%), Gaps = 2/147 (1%)
 Frame = +1

Query: 526 VSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGC 705
      +SC+   C   C    + P  P   CP   CP S+CC++ GS GC
Sbjct: 1  MSCQQSQQQCQAPAKCPPK----CQTPKCPPKCPPKCPPK---CPPVSSCCSL--GSGGC 51

Query: 706 CPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQC 885
      C   CC   C  G C L+H R    H +     +    S C
Sbjct: 52 CGSSSGGCCSSGGCCSSGGGGCCLSHHRPRRSLRRHRHS---------SGCCSSGGSSGC 102

Query: 886 HNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNAT--CC 960
       +S CC S G GCC   + CC
Sbjct: 103 CGSSGCCGSSGGSSGCCGSSGGSSGCC 129


>ref|NP_032600.2| sperm mitochondrial-associated cysteine-rich protein [Mus
      musculus].
     Length = 197

 Score = 50.8 bits (120), Expect = 2e-06
 Identities = 44/153 (28%), Positives = 52/153 (33%)
 Frame = +1

Query: 436 PCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTK 615
      P KT QCPP       CCP   C   CCPQ  C   C +  
Sbjct: 58 PSKTN-QCPPP------------CCP---PKPCCPPKPCCPQKPPCCPKSPCCPPKSPCC 101

Query: 616 PSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCL 795
      P   CP   CP +TC  L   CCP + SCC K CCP  C A  C 
Sbjct: 102 PPKPCPCP-PPCPCPCPATCPCPLKPP--CCPQ-KCSCCPKKCTCCPQPPPC-CAQPTCC 156

Query: 796 TVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNN 894
      + N    S +T++  Q P +   N
Sbjct: 157 SSENKTESDSDTSGQTLEKGSQSPQSPPGAQGN 189


>ref|NP_001004157.2| scavenger receptor class F member 1 [Mus musculus].
     Length = 820

 Score = 50.8 bits (120), Expect = 2e-06
 Identities = 67/264 (25%), Positives = 86/264 (32%), Gaps = 39/264 (14%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLC--PVACCLDPGGASYSCCNPVPDK-WPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHS-CIL 483
      C  ++C P C  PG   C + P + W   +  PC + QC P  C 
Sbjct: 66 CRKEEVCVKPGLCRCKPGFFGAQCSSRCPGQYWGHDCRETC--PCHPRGQCEPATGDCQC 123

Query: 484 TTNETSNCCPFPEAVSCRDGLH--CCPQGFHCSAD-GW---SCLRRPDTKPSD------- 624
       N   C FP  C G H C P+  C D GW  +C R   P+    
Sbjct: 124 QPNYWGRLCEFP----CTCGPHGQCDPKTGLCHCDPGWWSPTCRRPCQCNPASRCDQATG 179

Query: 625 DILCPNSQF--HCPNSSTC-----------CTMLDGSWG--C---CPMPQASCCGDKVHC 750
       +CP  +  C S C      C L G WG C  C  + C   HC
Sbjct: 180 TCVCPPGWWGRRCSFSCNCHTSPCMQDSGRCVCLPGWWGPECSRKCQCVRGQCSVTSGHC 239

Query: 751 -CP---HGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSS 918
      CP  HG C+L +       P     QC ++  C N+TC ++ 
Sbjct: 240 SCPPGFHGIRCELPCN--------------PGHY----GAQCKESCGHCELNATCSPVTG 281

Query: 919 GKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHG 990
        C P N T C   CP G
Sbjct: 282 NCESCKPGWNGTQCKQP---CPAG 302


>ref|NP_080670.2| late cornified envelope 1F [Mus musculus].
     Length = 147

 Score = 50.4 bits (119), Expect = 3e-06
 Identities = 38/150 (25%), Positives = 51/150 (34%), Gaps = 5/150 (3%)
 Frame = +1

Query: 526 VSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGC 705
      +SC+   C   C+    + P  P   CP   CP S+CC++ GS GC
Sbjct: 1  MSCQQSQQQCQPPPKCTPKCPPKCQTPKCPPKCPPKCPPK---CPPVSSCCSL--GSGGC 55

Query: 706 CPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQC 885
      C   CC   C  G C L+H R    P  +       +  C
Sbjct: 56 CGSSSGGCCSSGGCCSSGGGGCCLSHHR--------PRRSLRRHRHSSGCCSSGGSSGCC 107

Query: 886 HN---NSTCCKLSSGKYGCCPLPNAT--CC 960
      +  +S CC S G GCC   + CC
Sbjct: 108 GSSGGSSGCCGSSGGSSGCCGSSGGSSGCC 137


>ref|NP_082898.1| late cornified envelope 1C [Mus musculus].
     Length = 147

 Score = 50.4 bits (119), Expect = 3e-06
 Identities = 38/150 (25%), Positives = 51/150 (34%), Gaps = 5/150 (3%)
 Frame = +1

Query: 526 VSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGC 705
      +SC+   C   C+    + P  P   CP   CP S+CC++ GS GC
Sbjct: 1  MSCQQSQQQCQPPPKCTPKCPPKCQTPKCPPKCPPKCPPK---CPPVSSCCSL--GSGGC 55

Query: 706 CPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQC 885
      C   CC   C  G C L+H R    P  +       +  C
Sbjct: 56 CGSSSGGCCSSGGCCSSGGGGCCLSHHR--------PRRSLHRHRHSSGCCSSGGSSGCC 107

Query: 886 HN---NSTCCKLSSGKYGCCPLPNAT--CC 960
      +  +S CC S G GCC   + CC
Sbjct: 108 GSSGGSSGCCGSSGGSSGCCGSSGGSSGCC 137


>ref|NP_081098.1| late cornified envelope 1B [Mus musculus].
     Length = 137

 Score = 50.1 bits (118), Expect = 4e-06
 Identities = 36/140 (25%), Positives = 48/140 (34%), Gaps = 3/140 (2%)
 Frame = +1

Query: 526 VSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGC 705
      +SC+   C   C+    + P  P   CP   CP S+CC++ GS GC
Sbjct: 1  MSCQQNQQQCQPPPKCTPKCPPKCQTPKCPPKCPPKCPPK---CPPVSSCCSL--GSGGC 55

Query: 706 CPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQC 885
      C   CC   C  G C L+H R    P  +       +  C
Sbjct: 56 CGSSSGGCCSSGGCCSSGGGGCCLSHHR--------PRRSLRRHRHSSGCCSSGGSSGCC 107

Query: 886 HN---NSTCCKLSSGKYGCC 936
      +  +S CC S G GCC
Sbjct: 108 GSSGGSSGCCGSSGGSSGCC 127


 Database: RefSeq49_MP.fasta
  Posted date: Oct 17, 2011 1:42 PM
 Number of letters in database: 15,617,559
 Number of sequences in database: 30,036
 
Lambda   K   H
  0.318  0.134  0.401 

Gapped
Lambda   K   H
  0.267  0.0410  0.140 


Matrix: BLOSUM62
Gap Penalties: Existence: 11, Extension: 1
Number of Sequences: 30036
Number of Hits to DB: 48,289,058
Number of extensions: 1457775
Number of successful extensions: 7515
Number of sequences better than 1.0e-05: 10
Number of HSP's gapped: 6771
Number of HSP's successfully gapped: 17
Length of query: 449
Length of database: 15,617,559
Length adjustment: 105
Effective length of query: 344
Effective length of database: 12,463,779
Effective search space: 4287539976
Effective search space used: 4287539976
Neighboring words threshold: 12
Window for multiple hits: 40
X1: 16 ( 7.3 bits)
X2: 38 (14.6 bits)
X3: 64 (24.7 bits)
S1: 41 (21.7 bits)
S2: 35 (18.1 bits)

Search to RefSeqSP_Rel49

BLASTX 2.2.24 [Aug-08-2010]


Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= 20110601C-007159
     (1347 letters)

Database: RefSeq49_SP.fasta 
      24,897 sequences; 11,343,932 total letters

Searching..................................................done                                 Score  E
Sequences producing significant alignments:           (bits) Value

Alignment  gi|NP_001038043.1| granulins [Sus scrofa].              811  0.0 
Alignment  gi|XP_003356178.1| PREDICTED: multiple epidermal growth factor-...  59  5e-09
Alignment  gi|XP_003354310.1| PREDICTED: multiple epidermal growth factor-...  59  5e-09
Alignment  gi|XP_003358240.1| PREDICTED: scavenger receptor class F member...  55  7e-08
Alignment  gi|XP_003354093.1| PREDICTED: fibrillin-3-like [Sus scrofa].     51  2e-06
Alignment  gi|XP_003123232.2| PREDICTED: fibrillin-3 [Sus scrofa].        51  2e-06
Alignment  gi|XP_003128799.2| PREDICTED: protein jagged-2 [Sus scrofa].     50  3e-06
Alignment  gi|XP_003359017.1| PREDICTED: keratin-associated protein 10-8-l...  49  5e-06
Alignment  gi|XP_003134230.2| PREDICTED: prolow-density lipoprotein recept...  49  6e-06

>ref|NP_001038043.1| granulins [Sus scrofa].
     Length = 583

 Score = 811 bits (2096), Expect = 0.0
 Identities = 349/363 (96%), Positives = 356/363 (98%)
 Frame = +1

Query: 259 MWTLVSWVALVTGLVAGTQCPDGQLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVP 438
      MWTLVSWVALVTGLVAGTQCPDGQLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVP
Sbjct: 1  MWTLVSWVALVTGLVAGTQCPDGQLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVP 60

Query: 439 CKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKP 618
      CKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKP
Sbjct: 61  CKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKP 120

Query: 619 SDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLT 798
      SDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCP+PQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLT
Sbjct: 121 SDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPLPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLT 180

Query: 799 VTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHC 978
      VTNTHPMAKIPSQETIKTA+QCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHC
Sbjct: 181 VTNTHPMAKIPSQETIKTAIQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHC 240

Query: 979 CPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGC 1158
      CPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDT+VSCPDDYTCCRLQSGKWGC
Sbjct: 241 CPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTEVSCPDDYTCCRLQSGKWGC 300

Query: 1159 CPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEENPXSLXPAELLASGKDVPC 1338
      CPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNI+KGTCDLETQWVPWKE+ P SL  +LLA +DVPC
Sbjct: 301 CPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIEKGTCDLETQWVPWKEKIPASLSRPDLLAMERDVPC 360

Query: 1339 DNV 1347
      DNV
Sbjct: 361 DNV 363 Score = 235 bits (599), Expect = 5e-62
 Identities = 133/373 (35%), Positives = 170/373 (45%), Gaps = 32/373 (8%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKAL--SQHLGVPCKTKAQCPPGHS----- 474
      CP G C +A     +S C V + P A  SQ   KT QCP  S   
Sbjct: 165 CPHGTSCDLA---------HSRCLTVTNTHPMAKIPSQET---IKTAIQCPDAESQCHNN 212

Query: 475 --CILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPD----------TKP 618
       C  ++  CCP P A C D +HCCP GF C   C + +       
Sbjct: 213 STCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHS 272

Query: 619 SDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLT 798
       ++ C +++ CP+ TCC + G WGCCP QA CC D VHCCP G C++  C 
Sbjct: 273 VQEVKC-DTEVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIEKGTCDL 331

Query: 799 VTNTHPMA-KIPSQET------IKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATC 957
       T  P  KIP+ +   ++ V C D S C ++STCC ++ G++GCCP P A C
Sbjct: 332 ETQWVPWKEKIPASLSRPDLLAMERDVPC-DNVSSCPSSSTCCPVTPGEWGCCPAPEAVC 390

Query: 958 CSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVK------CDTKVSCPDD 1119
      CSDH +CCP G C V K  ++ + +  K+P    +   CD  SCP 
Sbjct: 391 CSDHQYCCPKGHTC--VGKGHCKRKKDMVTGLNKMPTRRASASQPGNTTGCDQHTSCPVG 448

Query: 1120 YTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEENPXSLX 1299
       TCC  S W CC  AVCC D HCCP GY CN+K TC+    KEE+ S 
Sbjct: 449 QTCCPSLSKGWACCQLPHAVCCEDRQHCCPAGYTCNVKARTCE--------KEED--SAL 498

Query: 1300 PAELLASGKDVPC 1338
      PA LA  DV C
Sbjct: 499 PATHLARVGDVAC 511 Score = 223 bits (568), Expect = 2e-58
 Identities = 111/306 (36%), Positives = 152/306 (49%), Gaps = 26/306 (8%)
 Frame = +1

Query: 433 VPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSC------ 594
      V C T+ CP ++C  +  CCPF +AV C D +HCCP G+ C+ + +C   
Sbjct: 276 VKCDTEVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIEKGTCDLETQW 335

Query: 595 ----------LRRPDTKPSD-DILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDK 741
           L RPD  + D+ C N  CP+SSTCC + G WGCCP P+A CC D 
Sbjct: 336 VPWKEKIPASLSRPDLLAMERDVPCDNVS-SCPSSSTCCPVTPGEWGCCPAPEAVCCSDH 394

Query: 742 VHCCPHGTSCDLAHSRC------LTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTC 903
       +CCP G +C +  C   +T N P + + +  T  C D + C  TC
Sbjct: 395 QYCCPKGHTC-VGKGHCKRKKDMVTGLNKMPTRRASASQPGNTT-GC-DQHTSCPVGQTC 451

Query: 904 CKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHS--- 1074
      C  S + CC LP+A CC D HCCP G+ C+  + C +E+ A   LPA   
Sbjct: 452 CPSLSKGWACCQLPHAVCCEDRQHCCPAGYTCNVKARTCEKEEDSA------LPATHLAR 505

Query: 1075 VQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLE 1254
      V +V C + C ++YTCCR  G W CCP+ Q +CC D HCCP G++C  +GT L 
Sbjct: 506 VGDVACGERRFCHNNYTCCRDSLGGWACCPYRQGICCADGRHCCPAGFRCG-ARGTKCLH 564

Query: 1255 TQWVPW 1272
       + + W
Sbjct: 565 KEALRW 570 Score = 60.8 bits (146), Expect = 2e-09
 Identities = 40/129 (31%), Positives = 51/129 (39%), Gaps = 25/129 (19%)
 Frame = +1

Query: 292 TGLVAGTQCPDGQLC------PVACCLDPGG-----------ASYSC------CNPVPDK 402
      TG  T CP GQ C    ACC P       A Y+C   C  D 
Sbjct: 437 TGCDQHTSCPVGQTCCPSLSKGWACCQLPHAVCCEDRQHCCPAGYTCNVKARTCEKEEDS 496

Query: 403 WPKA--LSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCS 576
       A L++  V C + C  ++C  +   CCP+ + + C DG HCCP GF C 
Sbjct: 497 ALPATHLARVGDVACGERRFCHNNYTCCRDSLGGWACCPYRQGICCADGRHCCPAGFRCG 556

Query: 577 ADGWSCLRR 603
      A G CL +
Sbjct: 557 ARGTKCLHK 565


>ref|XP_003356178.1| PREDICTED: multiple epidermal growth factor-like domains protein
      6-like [Sus scrofa].
     Length = 1982

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 5e-09
 Identities = 92/371 (24%), Positives = 116/371 (31%), Gaps = 53/371 (14%)
 Frame = +1

Query: 292 TGLVAGTQCPDG-------QLCPV------------ACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKA 414
      TG  G +CP+G    ++CP       AC  PG   C + P   
Sbjct: 1251 TGDDCGAECPEGRWGLGCQEICPACEHGATCEPETGACLCRPGFTGSRCQDGCPQG---- 1306

Query: 415 LSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGF--------- 567
        H G C + QC G +C  + S C P      CP GF     
Sbjct: 1307 ---HYGPGCGQQCQCEHGAAC----DHVSGACTCPAGWRGTFCERACPAGFFGVDCHHAC 1359

Query: 568 HCSADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVH 747
      +CSA G SC    S  LCP +  P S C    C      +V 
Sbjct: 1360 NCSA-GASC-----DAVSGSCLCPPGR-QGPRCSQTCPAHTYGHNC----------SQVC 1402

Query: 748 CCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTC------CK 909
       C +G SCD H +C     A + +     C +  C N TC   C 
Sbjct: 1403 SCSNGASCDPVHGQCRCGPGWTGPACLQACPAGLYGDNCQHS-CLCQNGGTCDPVSGHCS 1461

Query: 910 LSSGKYG------CCP-LPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPA 1068
        G G   C P L A+C  H  C +G +CDP  C    D   A
Sbjct: 1462 CPEGWAGLACEKECLPGLFGASC--QHSCRCLNGGLCDPRTGHCLCLAGWTGDECQSPCA 1519

Query: 1069 HSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHV-----------HC-CPT 1212
         V+CD  +C +  R Q G  C P +A C        HC CP 
Sbjct: 1520 EGTFGVRCDEPCACRWEAAATR-QRGLL-CPPGWRARMCPTACPPGWFGEGCAQHCQCPP 1577

Query: 1213 GYQCNIKKGTC 1245
      G C+  G C
Sbjct: 1578 GAACHHVSGEC 1588 Score = 53.5 bits (127), Expect = 3e-07
 Identities = 77/333 (23%), Positives = 100/333 (30%), Gaps = 23/333 (6%)
 Frame = +1

Query: 325 GQLCPVACCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNET-- 498
      G LCP   PG + C  P W    G C  QCPPG +C  + E  
Sbjct: 1544 GLLCP------PGWRARMCPTACPPGW-------FGEGCAQHCQCPPGAACHHVSGECHC 1590

Query: 499 ----------SNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSD-DILCPNS 645
            C P   SC   C +  C   +C+    S   CP 
Sbjct: 1591 PPGFTGPGCEQACPPGTFGESCGQKCQCPGENQACHPASGACVCAAGYHGSGCRQRCPPG 1650

Query: 646 QFHCPNSSTCCTMLDG-----SWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGT-SCDLAH-SRCLTVT 804
      +F P   C L+G   + G C P   D  CPHG   AH RC  
Sbjct: 1651 RFG-PGCEQLCACLNGGSCDPATGACRCPAGFLGTDCGLACPHGRFGLGCAHVCRCGQGA 1709

Query: 805 NTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTC---CKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIH 975
        P+  +  +T V C   Q   C  C  +G G C  N +C   
Sbjct: 1710 ACDPVTGTCTCPPGRTGVHCEHGCPQNRFGVNCEGTCSCRNG--GLCHATNGSCSCGLGW 1767

Query: 976 CCPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWG 1155
       PH + P +             C + SC + TC  SG  
Sbjct: 1768 TGPHCELACPAGR---------------------YGAACHLECSCRNQGTC-EPASGACH 1805

Query: 1156 CCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLE 1254
      C P   C  H CP+G+   +GTC+ +
Sbjct: 1806 CGPGFYGQACE---HPCPSGFHGAGCRGTCECQ 1835 Score = 51.6 bits (122), Expect = 1e-06
 Identities = 72/311 (23%), Positives = 92/311 (29%), Gaps = 33/311 (10%)
 Frame = +1

Query: 430 GVPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQ---GFHCSADGWSCLR 600
      G C   CPPG +C  + E  C P   +D  CP  G +CS  SC 
Sbjct: 1178 GPGCLQTCTCPPGVACDPISGECGKEC--PAGYRGKDCGQECPAGTFGLNCSG-SCSCRG 1234

Query: 601 RPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLA 780
       P  +  LCP +   + C  +G WG     C +  C HG +C+ 
Sbjct: 1235 APCDPVTGQCLCPPGRTGDDCGAEC---PEGRWGL-------GCQEICPACEHGATCEPE 1284

Query: 781 HSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDA--------ESQCHNNSTC------CKLSS 918
        CL      P   +  CP     + QC + + C   C  +
Sbjct: 1285 TGACLC---------RPGFTGSRCQDGCPQGHYGPGCGQQCQCEHGAACDHVSGACTCPA 1335

Query: 919 GKYG-----CCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKE-NEAIDFFTKLPAHSV- 1077
      G G   CP     H  C G CD V  C   +    PAH+ 
Sbjct: 1336 GWRGTFCERACPAGFFGVDCHHACNCSAGASCDAVSGSCLCPPGRQGPRCSQTCPAHTYG 1395

Query: 1078 ----QEVKCDTKVSCPDDYTCCRLQSGKWG--CCPFVQAVCCND---HVHCCPTGYQCNI 1230
        Q  C  SC  + CR  G G C   A  D  H  C G C+ 
Sbjct: 1396 HNCSQVCSCSNGASCDPVHGQCRCGPGWTGPACLQACPAGLYGDNCQHSCLCQNGGTCDP 1455

Query: 1231 KKGTCDLETQW 1263
       G C   W
Sbjct: 1456 VSGHCSCPEGW 1466


>ref|XP_003354310.1| PREDICTED: multiple epidermal growth factor-like domains protein 10
      [Sus scrofa].
     Length = 1152

 Score = 59.3 bits (142), Expect = 5e-09
 Identities = 75/315 (23%), Positives = 102/315 (32%), Gaps = 41/315 (13%)
 Frame = +1

Query: 424 HLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRR 603
      H G C ++ QC       + C P  A C G       GW C R
Sbjct: 80  HWGPHCSSRCQC----------KNRALCNPITGACHCAAGFR-----------GWRCEER 118

Query: 604 PD--TKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDL 777
       + T +D  C + + C N +TC  + G  C P  + C D   HG C+ 
Sbjct: 119 CEQGTYGND---C-HQRCQCQNGATC-DHVTGECRCPPGYTGAFCEDLCPPGKHGPQCEQ 173

Query: 778 A-----HSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDA--------ESQCHNNSTCCKLSS 918
           C VT  P  P     CP+     E QCHN TC  ++
Sbjct: 174 RCPCQNGGVCHHVTGECPCP--PGWLGTVCGQPCPEGRFGKNCSQECQCHNGGTC-DAAT 230

Query: 919 GKYGCCPLPNATCCSDH-------IHC-----CPHGFVCDPVKKKCFSKENEAIDFF-TK 1059
      G+ C P   C D    + C   C +G C V  C +  A D  +
Sbjct: 231 GQCHCSPGYTGERCQDECPVGTYGVGCAETCQCVNGGKCYHVSGSCLCEAGFAGDRCEAR 290

Query: 1060 LPAHSVQEVKCDTKVSC-PDDYTCCRLQSGKWGCCPFVQAVCCND------------HVH 1200
      L  + +KCD  C PD+  C  SG+ C P  + CN+       + 
Sbjct: 291 LCPEGLYGIKCDKHCPCHPDNTHSCHPMSGECACKPGWSGLYCNETCSPGFYGEACQQIC 350

Query: 1201 CCPTGYQCNIKKGTC 1245
       C G C+  G C
Sbjct: 351 SCQNGADCDSVTGKC 365 Score = 52.8 bits (125), Expect = 4e-07
 Identities = 88/345 (25%), Positives = 110/345 (31%), Gaps = 21/345 (6%)
 Frame = +1

Query: 316 CPDGQLCPVA---CCLDPGGASYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILT 486
      C +G +C   C  PG   C P P+     G C + QC G +C  
Sbjct: 177 CQNGGVCHHVTGECPCPPGWLGTVCGQPCPEG-------RFGKNCSQECQCHNGGTCDAA 229

Query: 487 TNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNS 666
      T + +C P   C+D  CP G +   +C          C N 
Sbjct: 230 TGQC-HCSPGYTGERCQDE---CPVGTYGVGCAETC-------------------QCVNG 266

Query: 667 STCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHC--CP---HGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIP 831
       C + GS C  +A  GD+   CP  +G CD H C  NTH   
Sbjct: 267 GKCYHV-SGSCLC----EAGFAGDRCEARLCPEGLYGIKCD-KHCPCHP-DNTH------ 313

Query: 832 SQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVK 1011
      S  +   C  S + N TC  S G YG     C  I C +G CD V 
Sbjct: 314 SCHPMSGECACKPGWSGLYCNETC---SPGFYG-------EACQQ-ICSCQNGADCDSVT 362

Query: 1012 KKCFSKEN-EAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSCPDDYTC------CRLQSGKWGC---- 1158
       KC   + ID T     V C +  C +D C   C ++G G   
Sbjct: 363 GKCTCAPGFKGIDCSTPCSL-GTYGVNCSSLCGCKNDAMCSPVDGSCTCKAGWHGVDCSI 421

Query: 1159 -CPF-VQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLETQWVPWKEENP 1287
       CP    CN  C  G CN  GTC   W  K E P
Sbjct: 422 SCPSGTWGFGCNLTCQCL-NGGACNTLDGTCTCAPGWRGEKCEFP 465


>ref|XP_003358240.1| PREDICTED: scavenger receptor class F member 1 [Sus scrofa].
     Length = 830

 Score = 55.5 bits (132), Expect = 7e-08
 Identities = 86/356 (24%), Positives = 112/356 (31%), Gaps = 39/356 (10%)
 Frame = +1

Query: 295 GLVAGTQCPD---GQLCPVACCLDPGGA---SYSCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQ 456
      G  ++CP  G C  C  P G  +  C  PD+W    G C+  
Sbjct: 83  GAQCNSRCPGQYWGPDCRETCTCHPHGQCEPATGVCRCQPDRW--------GSRCEFPCA 134

Query: 457 CPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSD-DIL 633
      C P  C  T  +C P  + +CR  C P  C   SCL P     
Sbjct: 135 CGPHGRCDPETG-ACHCEPGWWSSTCRRPCQCNPAAARCDPATGSCLCEPGWWGRRCSFR 193

Query: 634 CPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWG--C---CPMPQASCCGDKVHC-CPHGTSCDLAHSRCL 795
      CP   C  S C  G WG C  C  + C   C CP G    +RC 
Sbjct: 194 CPCHGSPCAQESGRCACRPGWWGPECRQPCECVRGRCSAASGQCICPPG----FRGARC- 248

Query: 796 TVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCCSDHIH 975
           ++P   +  QC D+  C N C  +   C P N T C H 
Sbjct: 249 ---------ELPCAPG-RYGPQCRDSCGHCKQNEPCSADTGRCESCEPGWNGTQC--HQP 296

Query: 976 C------------CPH---GFVCDPVKKKCFSKENEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVSC 1110
      C      CPH  G C P  C S +  +  + P +  + D  +C
Sbjct: 297 CPPGTFGESCRQQCPHCRLGEACQPDTGHCQSCDPGRLGLRCEDPCPTGTFGE-DCGSTC 355

Query: 1111 PDDYTC----CRLQSGKWGCCPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQ-------CNIKKGTC 1245
      P  TC  C  +G+ C    CN   CP+G+    C  +GTC
Sbjct: 356 P---TCVQGACDAVTGECVCNTGYWGPSCN---ISCPSGFHGNNCSLPCECPEGTC 405


>ref|XP_003354093.1| PREDICTED: fibrillin-3-like [Sus scrofa].
     Length = 1816

 Score = 50.8 bits (120), Expect = 2e-06
 Identities = 73/311 (23%), Positives = 98/311 (31%), Gaps = 40/311 (12%)
 Frame = +1

Query: 448 KAQCPPGHSCILTT--NETSNC------CPFPEAVSCRDGLHC-CPQGFHCSADGWSCLR 600
      + CPPGH+ + T  +  C   CP  V+   C C GF +AD  C+ 
Sbjct: 228 ECHCPPGHALAMGTACEDIDECSLSDGLCPHGHCVNVIGAFQCSCHHGFQSTADLQGCVD 287

Query: 601 RPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLA 780
       + + +    Q HC N+    G G  MP  C D  C +  CD 
Sbjct: 288 TDECRAGNG----GCQVHCVNTEGSYQCSCGQ-GYSLMPDGRACADVNECEENPDICD-- 340

Query: 781 HSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTC----CKLSSGKYGC-CPL- 942
      + +C   H        C D +  N  C  C+ + G + C C L 
Sbjct: 341 NGQCTNEPGGHRCLCYNGFVATLDMRTCVDVDECDLNPHICLHGDCENTRGSFVCHCQLG 400

Query: 943 ----PNATCCSDHIHCCPHGFVCD--------PVKKKCFSKENEAIDFFT--KLPAHSVQ 1080
         AT CSD  C  G CD    P  C +   D F    + Q
Sbjct: 401 YVIRKGATGCSDLDECELGGHSCDSHASCLNIPGSFSCRCQPGWVGDGFECHDRDECAFQ 460

Query: 1081 EVKCDTKVSC---PDDYTC-CR--LQSGKWGC-----CPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCN 1227
      E C + C  P Y C C    + C   C   +C N   P GY+C 
Sbjct: 461 EHGCSPRADCLNIPGSYRCSCHPGFTGDGFSCEDRDECAENVDLCENGQCLNAPGGYRCE 520

Query: 1228 IKKGTCDLETQ 1260
       + G  E Q
Sbjct: 521 CEMGFNPTEDQ 531


>ref|XP_003123232.2| PREDICTED: fibrillin-3 [Sus scrofa].
     Length = 2799

 Score = 50.8 bits (120), Expect = 2e-06
 Identities = 73/311 (23%), Positives = 98/311 (31%), Gaps = 40/311 (12%)
 Frame = +1

Query: 448 KAQCPPGHSCILTT--NETSNC------CPFPEAVSCRDGLHC-CPQGFHCSADGWSCLR 600
      + CPPGH+ + T  +  C   CP  V+   C C GF +AD  C+ 
Sbjct: 1089 ECHCPPGHALAMGTACEDIDECSLSDGLCPHGHCVNVIGAFQCSCHHGFQSTADLQGCVD 1148

Query: 601 RPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLA 780
       + + +    Q HC N+    G G  MP  C D  C +  CD 
Sbjct: 1149 TDECRAGNG----GCQVHCVNTEGSYQCSCGQ-GYSLMPDGRACADVNECEENPDICD-- 1201

Query: 781 HSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTC----CKLSSGKYGC-CPL- 942
      + +C   H        C D +  N  C  C+ + G + C C L 
Sbjct: 1202 NGQCTNEPGGHRCLCYNGFVATLDMRTCVDVDECDLNPHICLHGDCENTRGSFVCHCQLG 1261

Query: 943 ----PNATCCSDHIHCCPHGFVCD--------PVKKKCFSKENEAIDFFT--KLPAHSVQ 1080
         AT CSD  C  G CD    P  C +   D F    + Q
Sbjct: 1262 YVIRKGATGCSDLDECELGGHSCDSHASCLNIPGSFSCRCQPGWVGDGFECHDRDECAFQ 1321

Query: 1081 EVKCDTKVSC---PDDYTC-CR--LQSGKWGC-----CPFVQAVCCNDHVHCCPTGYQCN 1227
      E C + C  P Y C C    + C   C   +C N   P GY+C 
Sbjct: 1322 EHGCSPRADCLNIPGSYRCSCHPGFTGDGFSCEDRDECAENVDLCENGQCLNAPGGYRCE 1381

Query: 1228 IKKGTCDLETQ 1260
       + G  E Q
Sbjct: 1382 CEMGFNPTEDQ 1392


>ref|XP_003128799.2| PREDICTED: protein jagged-2 [Sus scrofa].
     Length = 1072

 Score = 50.1 bits (118), Expect = 3e-06
 Identities = 72/294 (24%), Positives = 98/294 (33%), Gaps = 21/294 (7%)
 Frame = +1

Query: 436 PCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHC--CPQGFHCSAD-GWSCLRRP 606
      P + + CP G+S     C  P  C +G C  P GF C  GWS   
Sbjct: 334 PDQYRCVCPDGYSGRNCERAEHACASNP----CANGGSCHEVPSGFECHCPAGWS----G 385

Query: 607 DTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQ--ASCCGDKVHCCPHGTSCDLA 780
       T  D  C +S  C  TC  +DG  CP   A+C D  C  G C A
Sbjct: 386 PTCALDIDECASSP--CAAGGTCVDQVDGFECICPEQWVGATCQLDANEC--EGKPCLNA 441

Query: 781 HSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCHNNSTCCKLSSGKYGCCPLPNATCC 960
       S C +  +  +P  +  +  D  QC + TC L +G Y C     
Sbjct: 442 FS-CKNLIGGYYCDCVPGWMGVNCHININDCRGQCQHGGTCKDLVNG-YQC--------- 490

Query: 961 SDHIHCCPHGF---VCDPVKKKCFSKE------NEAIDFFTKLPAHSVQEVKCDTKVS-- 1107
         CP GF  C+  +C S     + +D F      C+ +  
Sbjct: 491 -----VCPRGFGGRHCERELDECASSPCHGGFCQDLVDGFRCHCPQGFSGPLCEVDIDFC 545

Query: 1108 ----CPDDYTCCRLQSGKWGCCP-FVQAVCCNDHVHCCPTGYQCNIKKGTCDLE 1254
        C +  C L+  + CP V  C++  CP G C + G C LE
Sbjct: 546 EPSPCQNGAPCYNLEGDYYCACPDHVSGKNCSELREPCPGG-ACRVVDG-CGLE 597


>ref|XP_003359017.1| PREDICTED: keratin-associated protein 10-8-like [Sus scrofa].
     Length = 255

 Score = 49.3 bits (116), Expect = 5e-06
 Identities = 54/225 (24%), Positives = 73/225 (32%), Gaps = 15/225 (6%)
 Frame = +1

Query: 376 SCCNPVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPPGHSCILTTNETSNCCPFPEAVSCRDGLHCC 555
      SCC P        PC  + C P SC+   ++C  P  C    
Sbjct: 41  SCCEP---------------PCCAPSGCAPA-SCLTLICTPASCVSNPCLSGCTSS---- 80

Query: 556 PQGFHCSADGWSCLRRPDTKPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCCPMPQASCCG 735
         C+  SC ++  +PS   P Q C  S CCT +   CC  +AS C 
Sbjct: 81  -----CTT---SCCQQSSCQPSCCTSSPCQQDCCV--SLCCTPVCCKPVCC---EASPCS 127

Query: 736 DKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIP--SQETIKTAVQCPDA--ESQCHNNSTC 903
      D +C P  +    C    P+  P  +  T V C A E+  + S+C
Sbjct: 128 DSSYCQPSCCTSSPCQQACCVPVCCRPVCCRPVCCRPVCCTPVCCTPACCEASPCSASSC 187

Query: 904 CKLSSGKYGCC-----------PLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDP 1005
      C+ S   CC      P+  CC   CC   C P
Sbjct: 188 CQPSPCPSSCCRPSSSVSLLCRPVCRPACCVPVSSCCAPASSCQP 232


>ref|XP_003134230.2| PREDICTED: prolow-density lipoprotein receptor-related protein 1-like
      [Sus scrofa].
     Length = 1977

 Score = 48.9 bits (115), Expect = 6e-06
 Identities = 59/230 (25%), Positives = 74/230 (32%), Gaps = 15/230 (6%)
 Frame = +1

Query: 388 PVPDKWPKALSQHLGVPCKTKAQCPP------GHSCILTTNETSNC---CPFPEAVSCRD 540
      P P  P L   VPC+  +C    G    ++ NC  C P  C D
Sbjct: 1739 PPPPPRPPLLCTRSSVPCRDGQECVSREYLCDGKRDCEDGSDEENCSYFCNKPGIFQCLD 1798

Query: 541 GLHCCPQGFHCSADGWSCLRRPDT----KPSDDILCPNSQFHCPNSSTCCTMLDGSWGCC 708
      G C  +HC   CL  D   KP +D    HC NSS C  + SW C 
Sbjct: 1799 GNKCIEVKYHCDGTP-QCLDGSDELDCWKPVED-----CSLHCDNSSRC---VPKSWLCD 1849

Query: 709 PMPQASCCGDKVHCCPHGTSCDLAHSRCLTVTNTHPMAKIPSQETIKTAVQCPDAESQCH 888
       P S  D+ C     H +C       + E   QC + +C 
Sbjct: 1850 GKPDCSDKKDEQGC---------IHEKC------------SASEFKCENGQCVSSSLRCD 1888

Query: 889 NNSTCCKLSSGKYGC--CPLPNATCCSDHIHCCPHGFVCDPVKKKCFSKE 1032
       N C  S + GC  PLP      CP G V P ++C  E
Sbjct: 1889 GNRDCLDYSD-EEGCPARPLP-----------CPSGEVLCPRSRECVLAE 1926


 Database: RefSeq49_SP.fasta
  Posted date: Oct 17, 2011 1:42 PM
 Number of letters in database: 11,343,932
 Number of sequences in database: 24,897
 
Lambda   K   H
  0.318  0.134  0.401 

Gapped
Lambda   K   H
  0.267  0.0410  0.140 


Matrix: BLOSUM62
Gap Penalties: Existence: 11, Extension: 1
Number of Sequences: 24897
Number of Hits to DB: 36,137,381
Number of extensions: 1101958
Number of successful extensions: 5520
Number of sequences better than 1.0e-05: 9
Number of HSP's gapped: 5334
Number of HSP's successfully gapped: 15
Length of query: 449
Length of database: 11,343,932
Length adjustment: 102
Effective length of query: 347
Effective length of database: 8,804,438
Effective search space: 3055139986
Effective search space used: 3055139986
Neighboring words threshold: 12
Window for multiple hits: 40
X1: 16 ( 7.3 bits)
X2: 38 (14.6 bits)
X3: 64 (24.7 bits)
S1: 41 (21.7 bits)
S2: 35 (18.1 bits)

Search to Sscrofa10_2

BLASTN 2.2.24 [Aug-08-2010]


Reference: Altschul, Stephen F., Thomas L. Madden, Alejandro A. Schaffer, 
Jinghui Zhang, Zheng Zhang, Webb Miller, and David J. Lipman (1997), 
"Gapped BLAST and PSI-BLAST: a new generation of protein database search
programs", Nucleic Acids Res. 25:3389-3402.

Query= 20110601C-007159
     (1347 letters)

Database: Sscrofa_10.2.fasta 
      4582 sequences; 2,808,509,378 total letters

Searching..................................................done                                 Score  E
Sequences producing significant alignments:           (bits) Value

Sscrofa_Chr12                             434  e-119

>Sscrofa_Chr12 
||     Length = 63588571

 Score = 434 bits (219), Expect = e-119
 Identities = 219/219 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                                      
Query: 16    gcagacaggccctccctccagcctgagtcaggccagcaggacaagtctgaggaggcttga 75
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19210468 gcagacaggccctccctccagcctgagtcaggccagcaggacaagtctgaggaggcttga 19210527

                                      
Query: 76    ggctggactcccaagaagcaggtggagccaggtgtagatgccttgcagggagctgcgggc 135
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19210528 ggctggactcccaagaagcaggtggagccaggtgtagatgccttgcagggagctgcgggc 19210587

                                      
Query: 136   attggagaagagcgtgaaagggccacaggccaggactgggcttcttcagccttacccggc 195
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19210588 attggagaagagcgtgaaagggccacaggccaggactgggcttcttcagccttacccggc 19210647

                            
Query: 196   caggagacggcctcgtggaggtggtctttgagctgagag 234
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19210648 caggagacggcctcgtggaggtggtctttgagctgagag 19210686 Score = 297 bits (150), Expect = 8e-78
 Identities = 150/150 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                                      
Query: 248   gcaggtggaccatgtggaccctggtgagctgggtggccttggtgacagggctggtggctg 307
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19212414 gcaggtggaccatgtggaccctggtgagctgggtggccttggtgacagggctggtggctg 19212473

                                      
Query: 308   gaacacagtgcccggatggtcagctctgccccgtggcctgctgcctggacccgggaggag 367
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19212474 gaacacagtgcccggatggtcagctctgccccgtggcctgctgcctggacccgggaggag 19212533

                       
Query: 368   ccagctacagctgctgcaatcccgttccgg 397
        ||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19212534 ccagctacagctgctgcaatcccgttccgg 19212563 Score = 270 bits (136), Expect = 2e-69
 Identities = 136/136 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                                      
Query: 718   caggcttcctgctgtggagacaaggtgcactgctgcccccacggcacctcctgtgacctg 777
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19213528 caggcttcctgctgtggagacaaggtgcactgctgcccccacggcacctcctgtgacctg 19213587

                                      
Query: 778   gcccattcccgctgcctcacagtgaccaacacccaccccatggcaaagatcccttcacaa 837
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19213588 gcccattcccgctgcctcacagtgaccaacacccaccccatggcaaagatcccttcacaa 19213647

                
Query: 838   gagactataaagacag 853
        ||||||||||||||||
Sbjct: 19213648 gagactataaagacag 19213663 Score = 254 bits (128), Expect = 1e-64
 Identities = 128/128 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                                      
Query: 396   ggacaagtggcccaaggcactgagccagcatctgggcgtaccctgcaagactaaagccca 455
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19212686 ggacaagtggcccaaggcactgagccagcatctgggcgtaccctgcaagactaaagccca 19212745

                                      
Query: 456   gtgccctcctggccactcctgcatcctcaccaccaatgagacctccaactgctgcccgtt 515
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19212746 gtgccctcctggccactcctgcatcctcaccaccaatgagacctccaactgctgcccgtt 19212805

            
Query: 516   cccagagg 523
        ||||||||
Sbjct: 19212806 cccagagg 19212813 Score = 252 bits (127), Expect = 4e-64
 Identities = 127/127 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                                      
Query: 949   gccacctgctgctccgatcacatacactgctgcccccacggctttgtgtgtgacccggtc 1008
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19214091 gccacctgctgctccgatcacatacactgctgcccccacggctttgtgtgtgacccggtc 19214150

                                      
Query: 1009   aagaagaagtgcttctccaaggagaatgaagccatagacttcttcaccaagttgccagcg 1068
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19214151 aagaagaagtgcttctccaaggagaatgaagccatagacttcttcaccaagttgccagcg 19214210

            
Query: 1069   cactcag 1075
        |||||||
Sbjct: 19214211 cactcag 19214217 Score = 232 bits (117), Expect = 4e-58
 Identities = 117/117 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                                      
Query: 605   cagataccaagccctcggatgacatcctgtgccccaacagccagttccattgccccaact 664
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19213319 cagataccaagccctcggatgacatcctgtgccccaacagccagttccattgccccaact 19213378

                                     
Query: 665   cctccacgtgctgcactatgcttgacggctcctggggctgctgccccatgccccagg 721
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19213379 cctccacgtgctgcactatgcttgacggctcctggggctgctgccccatgccccagg 19213435 Score = 212 bits (107), Expect = 4e-52
 Identities = 161/177 (90%), Gaps = 2/177 (1%)
 Strand = Plus / Plus

                                      
Query: 1172   aggctgtctgctgtaacgaccacgtacactgctgcccgaccggatatcagtgtaacataa 1231
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
Sbjct: 19214659 aggctgtctgctgtaacgaccacgtacactgctgcccgaccggatatcagtgtaacatag 19214718

                                      
Query: 1232   agaagggcacctgtgacctggaaacccagtgggtgccctggaaagaagagaatccggnca 1291
        |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||| || ||| |||| ||
Sbjct: 19214719 agaagggcacctgtgacctggagacccagtgggtgccctggaaggagaagatcccggcca 19214778

                                     
Query: 1292   gcctcaanccggcggaactcctagccagtgga-aaagatgtcccctgtgataacgtc 1347
        |||||| | | |||| |||||||||| |||| | ||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19214779 gcctcagccggccggacctcctagcca-tggagagagatgtcccctgtgataacgtc 19214834 Score = 196 bits (99), Expect = 2e-47
 Identities = 99/99 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                                      
Query: 851   cagccgtccagtgcccagatgcagagtcccagtgccacaataattccacctgctgcaagc 910
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19213752 cagccgtccagtgcccagatgcagagtcccagtgccacaataattccacctgctgcaagc 19213811

                            
Query: 911   tgtccagtggaaagtatggctgctgcccgttgcccaatg 949
        |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19213812 tgtccagtggaaagtatggctgctgcccgttgcccaatg 19213850 Score = 194 bits (98), Expect = 9e-47
 Identities = 101/102 (99%)
 Strand = Plus / Plus

                                      
Query: 1073   cagtgcaggaggtgaagtgtgacacaaaggtgagctgcccggacgactacacctgctgcc 1132
        |||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19214470 cagtgcaggaggtgaagtgtgacacagaggtgagctgcccggacgactacacctgctgcc 19214529

                             
Query: 1133   gcctgcagtccggaaaatggggctgctgcccttttgtccagg 1174
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19214530 gcctgcagtccggaaaatggggctgctgcccttttgtccagg 19214571 Score = 172 bits (87), Expect = 3e-40
 Identities = 87/87 (100%)
 Strand = Plus / Plus

                                      
Query: 521   aggccgtgtcatgcagggatggcctccactgctgcccgcagggcttccactgcagtgctg 580
        ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19212904 aggccgtgtcatgcagggatggcctccactgctgcccgcagggcttccactgcagtgctg 19212963

                      
Query: 581   atgggtggtcctgcctccgaagaccag 607
        |||||||||||||||||||||||||||
Sbjct: 19212964 atgggtggtcctgcctccgaagaccag 19212990


 Database: Sscrofa_10.2.fasta
  Posted date: Nov 16, 2011 10:34 AM
 Number of letters in database: 2,808,509,378
 Number of sequences in database: 4582
 
Lambda   K   H
  1.37  0.711   1.31 

Gapped
Lambda   K   H
  1.37  0.711   1.31 


Matrix: blastn matrix:1 -3
Gap Penalties: Existence: 5, Extension: 2
Number of Sequences: 4582
Number of Hits to DB: 38,662,687
Number of extensions: 261
Number of successful extensions: 261
Number of sequences better than 1.0e-05: 1
Number of HSP's gapped: 260
Number of HSP's successfully gapped: 10
Length of query: 1347
Length of database: 2,808,509,378
Length adjustment: 21
Effective length of query: 1326
Effective length of database: 2,808,413,156
Effective search space: 3723955844856
Effective search space used: 3723955844856
X1: 11 (21.8 bits)
X2: 15 (29.7 bits)
X3: 50 (99.1 bits)
S1: 18 (36.2 bits)
S2: 30 (60.0 bits)